in ,

Włochy: Legalizacja pomocy domowych, opiekunek i pracowników rolnych. Oto, jak działa amnestia

Ruszyła procedura tzw. konwalidacji pracy (wł. regolarizzazione) dla pomocy domowych, opiekunek osób starszych oraz pracownik rolnych. Wnioski o amnestię mogą przedstawić bezpośrednio do INPS pracownicy włoscy oraz imigranci pochodzący z państw członkowskich Unii Europejskiej. Obywatele państw spoza UE muszą składać wnioski bezpośrednio do Urzędu Imigracyjnego lub w komendach policji.

Włoski zakład ubezpieczeń społecznych INPS w okólniku nr 68 z dnia 31 maja 2020 r. wyjaśnia, że wnioski o zalegalizowanie stosunków pracy będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Z amnestii można  skorzystać d 15 lipca 2020 r.  Konwalidacja stosunków pracy poprzez stronę INPS dotyczy obywateli państw członkowskich UE  i Włochów, którzy pracowali na czarno przed 19 maja br., tj. przed wydaniem przez rząd Decreto Rilancio. 

Dla pracodawców
Wnioski o konwalidację można składać w odniesieniu do osób zatrudnionych w rolnictwie, rybołóstwie, przy hodowli zwierząt oraz osób zatrudnionych jako pomoce domowe i opiekunki.

Wymagania dotyczące dochodów
W rządowym dekrecie podano jaki minimalny dochód lub obrót firmy muszą posiadać pracodawcy, którzy chcą zalegalizować stosunek pracy. W przypadku firm wymagany jest minimalny roczny obrót wysokości 30 000 euro rocznie . W przypadku osób prywatnych wymagany, zatrudniających pomoce domowe lub opiekunki wymagany jest minimalny roczny dochód w wysokości 20 000 euro rocznie  lub 27 000 euro,  jeśli pod uwagę brany jest dochód całego gospodarstwa domowego.

Koszty i obowiązki
Pracodawca, który chce skorzystać z amnestii zobowiązany jest do zapłacenia składek INPS w wysokości 500 euro za każdego pracownika. Oprócz tego do wniosku o konwalidację musi załączyć znaczek skarbowy za 16 euro.  Jeśli wymagane w dekrecie opłaty nie zostaną uregulowane w momencie składania wniosku stosunek pracy nie będzie mógł zostać zalegalizowany.

Ruszyła amnestia dla pomocy domowych, opiekunek i pracowników rolnych
Legalizacja pracy pomocy domowych, opiekunek i  pracowników rolnych umożliwi tysiącom nielegalnym imigrantom spoza UE we Włoszech uzyskanie pozwolenia na pobyt. Konwalidacja stosunku pracy będzie kosztować 500 euro za każdego pracownika.

Amnestia a legalizacja pobytu cudzoziemców
Według szacunków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Włoszech jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa pracowało na czarno około 300 000 pracowników. Dekret włoskiego rządu daje możliwość cudzoziemcom nie tylko zalegalizowanie swojej pracy we Włoszech, ale też pobytu w tym kraju. Warunek: obywatele spoza UE, którzy za sprawą Decreto Rilancio chcą uzyskać pozwolenie na pobyt będą musieli wykazać, że przebywali w tym kraju przed 8 marca 2020 r., czyli zanim zamknięto Włochy z powodu koronawirusa. Szczegółowe informacje na temat odrębnej procedury amnestii cudzoziemców spoza UE znajdują się na stronie internetowej Cudzoziemców we Włoszech – Stranieri in Italia.

Konwalidacja stosunków pracy obywateli włoskich i unijnych
Obywatele włoscy i imigranci z krajów UE, którzy pracowali we Włoszech w rolnictwie lub opiece na czarno mają nie tylko możliwość uregulowania stosunku pracy bez płacenia kar, ale też zyskują dostęp do różnego rodzaju świadczeń pomocowych uruchomionych przez włoski rząd z związku kryzysem wywołanym przez epidemię Covid-19. Pełen tekst  Dekretu rządu włoskiego z dnia 27 maja 2020 r w sprawie legalizacji pracy opiekunek, pomocy domowych i pracowników rolnych znajduje się na stronie StranieriinItalia.it: Decreto Ministero dell’Interno 27 maggio 2020 Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro (Gazzetta ufficiale n. 137 del 29.05.2020)

Zobacz także:

Włochy: Bonus Covid-19 dla opiekunek i pomocy domowych

 

 

Włochy: Konwalidacja pracy 2020 – można już składać wnioski przez stronę INPS

Włochy: 71 osób zmarło, ponad 320 nowych zakażeń