in ,

Włochy: Bonus Covid-19 dla opiekunek i pomocy domowych

Bonus w wysokości 1000 euro – po 500 euro za  miesiąc kwiecień i maj – takie wsparcie dla opiekunek i pomocy domowych przewidział włoski rząd w swoim nowym rozporządzeniu. 

Rzym, 22 maja 2020 r. – W nowym rządowym dekrecie, który został już opublikowany w dzienniku ustaw (Gazzetta Ufficiale) przewidziano różne formy pomocy, dla osób dotkniętych kryzysem z powodu pandemii Covid-19. Opiekunki i pomoce domowe będą mogły otrzymać bonus w wysokości 1000 euro; po 500 euro za kwiecień i maj. Wsparcie będą mogły otrzymać osoby, które spełniają trzy warunki:

  • nie mieszkają wspólnie ze swoim pracodawcą,
  • posiadają umowę o pracę, która została podpisana przed dniem 23.02.2020 roku na co najmniej 10 godzin tygodniowo (w przypadku posiadania kilku umów, liczy się łączny wymiar godzin zatrudnienia)
  • nie otrzymują innych form zapomóg, takich jak reddito di cittadinanza czy zapomogi związane z pandemią oraz nie pobierają emerytury lub renty (assegno ordinario di invalidità).

W przypadku, gdy pracownik jest członkiem rodziny, która otrzymuje wsparcie w formie reddito di cittadinanza na kwotę niższą, niż 500 euro miesięcznie, wówczas INPS wypłaci dodatek, aby podnieść świadczenie do kwoty 500 euro za miesiące kwiecień i maj. Zapomoga, której łączna suma wynosi 1000 euro, nie jest wliczana do dochodu.

Gdzie będzie można złożyć wniosek?

Wniosek o bonus Covid-19 będzie można złożyć za pośrednictwem biur patronackich. INPS wypłaci świadczenie  należne za oba miesiące w jednej racie w wysokości 1000 euro. W najbliższych dniach zostanie wydany okólnik z wytycznymi dot. składania wniosku.

Źródło: StranieriinItalia.it

 

Włochy: zmarło 130 osób zakażonych koronawirusem, bilans ofiar wzrósł do 32 616

Włochy: “Opłata Covid” dodawana do rachunków