in

100. rocznica urodzin Jana Pawła II: Koncert z udziałem artystów z Polski ze świata w miejscu objawień Jezusa św. Faustynie Kowalskiej

3 października br. w Płocku, mieście historycznych objawień Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej, odbędzie się wyjątkowy koncert z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Premierowy repertuar wykonają znakomici artyści z Polski i zza granicy, wśród nich Dominika Zamara.  Ks. Tomasz Brzeziński,  rektor Sanktuarium oraz s. M. Diana Kuczek, przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku opowiedzieli redakcji “Naszego Świata” o organizacji koncertu oraz o historii miejsca, w którym się on odbędzie.

Ks. Tomasz Brzeziński:  Pragnienie zorganizowanie koncertu zrodziło się jako odpowiedź na kilka niezwykle ważnych dat związanych z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, miejscu pierwszego objawienia Jezusa miłosiernego s. Faustynie Kowalskiej. Przybyła ona do Płocka 90 lat temu, w tym roku Sanktuarium realizuje cykl różnych wydarzeń przygotowujących do obchodów 90 rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego, które miała miejsce 22 lutego 1931 r. w Płockim klasztorze, w miejscu gdzie dziś wznoszone jest nowe, piękne Sanktuarium. Nasze przygotowania przebiegają pod hasłem “odkryj miejsce, które wybrał Jezus…” Czytaj dalej w PDF>>> Koncert Papieski w miejcu obajwien Jezusa sw. Faustynie Kowalskiej

W tym roku obchodzimy też 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II – Papieża Miłosierdzia, bez którego nie byłoby beatyfikacji i kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej, nie byłoby kultu Bożego miłosierdzia w formach przekazanych nam przez Faustynę, nie byłoby Święta Bożego Miłosierdzia.

Jezus Miłosierny połączył w sposób niezwykły te dwie osoby (apostołkę Bożego Miłosierdzia i Papieża Miłosierdzia) w służbie głoszenia  orędzia o Bożym Miłosierdziu.

Kiedy usłyszeliśmy, że Pani Dominika Zamara – niezwykle utalentowana sopranistka wraz z orkiestrą Polsko – Niemiecka Simfonietta są zainteresowane zorganizowaniem Koncertu Papieskiego w Polsce, że na tym koncercie odbędzie się światowa prapremiera utworu Sanctus w Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II, który skomponował wybitny Polski kompozytor Wiesław Rentowski mieszkający i tworzący w USA w Dallas, prezes związku współczesnych  kompozytorów amerykańskich, było dla nas oczywiste, że nie będzie lepszego miejsca niż Płock. Chcieliśmy, aby koncert odbył się już w nowo budowanej świątyni na miejscu objawień Jezusa miłosiernego, ale niestety z przyczyn technicznych nie było to możliwe, wybór padł na Kościół Farny w Płocku, tuż obok naszego Sanktuarium. Piękny Kościół ze wspaniałą akustyką – wydaje się idealnym miejscem do uczczenia św. Jana Pawła II Papieża Miłosierdzia , a jednocześnie przypomnienia światu o orędziu Bożego Miłosierdzia, któremu on tak pięknie służył i przypomnienie, że to orędzie rozpoczęło się w Płocku, niespełna 90 lat temu.

Naszym życzeniem jest aby św. Jan Paweł II sprawił aby jak najwięcej ludzi mogło odkryć Płock z miejscem, które wybrał Jezus i aby mogli doświadczyć w tym miejscu ogrom Bożego Miłosierdzia.

Jeśli chodzi o program artystyczny to zostanie wykonane dzieło barokowe włoskiego kompozytora Pergolesiego Stabat Mater Dolorosa na sopran solo (Dominika Zamara), wiolonczela solo (Emilian Rosiak),  orkiestrę polsko-niemiecka Sinfonietta – dyryguje Maestro (Michele Fioroni-Mediolan).

Wykonana zostanie również premiera utworu Sanctus w Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II na sopran solo (Dominika Zamara), tenor solo (Sylwester Targosz-Szalonek), organy (Lorenzo Zaggia) oraz orkiestrę pod dyrekcją Emiliana Rosiaka.

Utwór skomponował wybitny Polski kompozytor Wiesław Rentowski mieszkający i tworzący w USA w Dallas, prezes związku współczesnych  kompozytorów amerykańskich.

Wystąpi również Chór Męski Harfa, który wykona wspólnie Barkę, razem z solistami oraz orkiestrą, oraz Kyrie i Agnus Dei z Mszy Wacława Lachmana.

Wyjątkową historię Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku Czytelnikom “Naszego Świata” opowiada s.M. Diana Kuczek w rozmowie z Danutą Wojtaszczyk

Danuta Wojtaszczyk: Dla naszego Papieża Sanktuarium było szczególnym miejscem kultu. Proszę przypomnieć jego historię oraz dlaczego z Płockiem wiąże się fakt ustanowienia Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

S. M. Diana Kuczek, przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku: Tutejsze Sanktuarium Miłosierdzia Bożego mieści się w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Biskup Antoni Julian Nowowiejski założył w tym miejscu Zakład Anioła Stróża, którego celem była pomoc młodym dziewczętom potrzebującym moralnego i materialnego wsparcia. W kwietniu 1899 r. powołany Instytut Bożej Miłości dołączył do sprowadzonego do Płocka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Siostry prowadziły piekarnię, pracownię szycia bielizny i kołder, pralnię, a w powstałym w Białej domu filialnym – gospodarstwo rolne.

W latach 1930-32 s. Faustyna Kowalska przebywała w płockim domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. To właśnie w tym klasztorze miała objawienia Jezusa Miłosiernego, który polecił jej namalowanie obrazu w takiej postaci, jak Go zobaczyła, z podpisem: Jezu, ufam Tobie, oraz ustanowienie w Kościele pierwszej niedzieli po Wielkanocy – święta Miłosierdzia Bożego. Te objawienia, o których św. Faustyna pisze w swoim „Dzienniczku” zapoczątkowały przekaz orędzia o Bożym miłosierdziu.

Władze komunistyczne w 1950 r. zdecydowały zlikwidować klasztor i Zakład Anioła Stróża w Płocku. Budynki przejęło państwo, a siostry znalazły schronienie w domu filialnym w Białej. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odzyskało swój płocki dom dopiero w 1990 r. Jak się okazało przejęły kompletną ruinę. Niezrażone tym, podjęły działania zmierzające do przywrócenia temu miejscu jego dawnej świetności. Dzięki pomocy wiernych i wsparciu Urzędu Miasta Płock budynek przeszedł gruntowny remont. W podziemiach urządzono Muzeum Siostry Faustyny. W jego zbiorach znalazły się pamiątki po Świętej.

W dniu 30 IV 2000 r., w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej i ustanowienia Święta Miłosierdzia dla Kościoła powszechnego, biskup Stanisław Wielgus ustanowił w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Od 2009 r. trwały przygotowania do uzyskania pozwoleń na jego rozbudowę, natomiast 15 V 2015 r. rozpoczęła się rozbudowa Sanktuarium. W projekcie przewidziano budowę kościoła oraz ośrodka rekolekcyjnego i domu pielgrzyma.

W płockim Sanktuarium cześć odbiera obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Elżbiety Plewy-Hoffmann w 1991 r., który peregrynował po całej diecezji według wizji św. Siostry Faustyny opisanej w jej duchowym dzienniku. Ukazuje Chrystusa w białej szacie, który prawą dłoń unosi w geście błogosławieństwa, lewą zaś trzyma na piersi, z której wypływają dwa promienie: czerwony i blady, symbolizujące wodę i krew. Na dole obrazu, zgodnie z wizją Siostry Faustyny, umieszczone są słowa: Jezu ufam Tobie.

22 dnia każdego miesiąca, a więc w dniu historycznego objawienia Jezusa Miłosiernego (22 lutego 1931), odprawiane są uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, na które od samego początku licznie ściągają mieszkańcy Płocka i okolic.

Codziennie o godzinie 15:00, w chwili konania Jezusa na Krzyżu,  prowadzona jest Godzina Miłosierdzia i po niej odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego. Cały dzień w kaplicy jest adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dyżur w konfesjonale. W Sanktuarium, które obecnie mieści się w tymczasowej kaplicy w klasztorze, czczone są także relikwie św. Faustyny Kowalskiej – apostołki i orędowniczki Miłosierdzia Bożego.

Kaplica Sióstr pw. Bożego Miłosierdzia. Od 30 kwietnia 2000 – Diecezjalne Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku (rozbiórka budynku związana z rozbudową sanktuarium nastąpiła w 2009 roku). Źródło: Serwis www.milosierdzieplock.pl

D.W.: Proszę krótko przypomnieć historię Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  oraz przybliżyć jego działalność.

S.M. Diana Kuczek: Zgromadzenie zostało założone w Warszawie w 1862 przez Matkę Teresę Potocką. Od początku swego istnienia podejmowało troskę o dziewczęta i kobiety, które uwikłane w grzech i nędzę moralną potrzebowały ludzkiej pomocy w powrocie do Boga i godnego życia w społeczeństwie. W centrum duchowości Zgromadzenia zawsze stała tajemnica Bożego Miłosierdzia i uobecnianie go w świecie przez czyn, słowo i modlitwę. Stąd do dziś dnia siostry w tym duchu podejmują posługę w Domach Miłosierdzia dla dziewcząt, świetlicach środowiskowych, Domach Samotnej Matki, przedszkolach, Domach Opieki Społecznej,  jak również katechizują, głoszą prelekcje, konferencje, rekolekcje i prowadzą działalność formacyjną dla osób świeckich w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Zachęcają do ufności w Boże miłosierdzie i wypraszają je dla całego świata.

D.W. Czy spotkała Siostra Jana Pawła II osobiście? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach i co szczególnie utkwiło Siostrze w pamięci ze spotkania ze świętym Papieżem? 

S.M. Diana Kuczek: Osobiście spotkałam Jana Pawła II w Starym Sączu w 1999 roku podczas jego pielgrzymki do Polski. Do dziś dnia noszę w sercu słowa wygłoszone podczas kanonizacji św. Kingi i wezwanie, by nie lękać się być się świętymi. Na tamten czas było to dla mnie bardzo ważne, bo utwierdziło mnie na drodze rozeznawania powołania zakonnego. Jego obecność i zachęta dodały mi odwagi, by iść drogą świętości wybierając życie konsekrowane w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

D.W.: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Włochy: w 738 szkołach przypadki koronawirusa

WŁOCHY: Wiersz o polskim kościele w Rzymie