in ,

40. rocznica śmierci Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Papée

W ramach obchodów 100. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej w dniu 4 marca uczciła pamięć śp. Ambasadora Kazimierza Papée. W uroczystościach udział wzięli, oprócz rodziny ambasadora Papée – m.in. wnuczki, Mary Isabel – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Kasprzyk; kombatanci na czele z byłym Rzecznikiem Interesu Publicznego – Bogusławem Nizieńskim; senator RP prof. Jan Żaryn i przedstawiciele Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Kazimierz Papée pełnił funkcję polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej od roku 1939 do 1976. Był przedstawicielem prawowitego Rządu RP, z siedzibą w Londynie. Stolica Apostolska najdłużej ze wszystkich państw świata nie godziła się na porządek pojałtański, czego wyrazem było uznanie dla plenipotencji Papée. Był on człowiekiem niezłomnych zasad a zarazem profesjonalnym dyplomatą.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w godzinach porannych od złożeniu kwiatów w Bazylice Świętego Piotra przy grobie Papieża Piusa XI – pierwszego nuncjusza Stolicy Apostolskiej w odrodzonej Polsce, pełniącego swą funkcję od roku 1919. Przy sarkofagu Papieża, Ambasador Janusz Kotański opowiedział o jego postawie w czasie wojny 1920 roku i zasługach dla naszego kraju.

4.03.2019 Rzym, Włochy. Cmentarz Flaminio. Obchody upamiętniające 40. rocznicę śmierci Ambasadora Kazimierza Papée (1889-1979). Uroczysta modlitwa przy grobie Ambasadora Kazimierza Papée. Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański.

O godzinie 15.00 na Cmentarzu Flaminia, w uroczystej asyście wojskowej, odbyło się złożenie wieńców na grobie Papée. Modlitwę poprowadził ks. Rektor Paweł Ptasznik. Przemówienia nad grobem przypominające wielkie dokonania Zmarłego wygłosili min. Jan Kasprzyk i Ambasador Janusz Kotański.

4.03.2019 Rzym, Włochy. Cmentarz Flaminio. Obchody upamiętniające 40. rocznicę śmierci Ambasadora Kazimierza Papée (1889-1979). Uroczysta modlitwa przy grobie Ambasadora Kazimierza Papée. Ks. prałat Paweł Ptasznik, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański i Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Po uroczystościach na cmentarzu w Kościele Polskim św. Stanisława w asyście wojskowej Mszę Świętą odprawił ks. Kardynał Zenon Grocholewski, a homilię przypominjącą poszczególne etapy życia Zmarłego wygłosił ks. arcybiskup Edward Nowak. Obaj hierarchowie znali osobiście ambasadora Papée. Po Mszy krótko przemówili, dziękując licznie zgromadzonym Rodakom, Min. Kasprzyk i Ambasador Kotański, a na zakończenie wykład historyczny wygłosił Prof. Jan Żaryn. Przypomniał w nim drogę życiową ambasadora Papée – od walk w Legionach Józefa Piłsudskiego, udział w wojnie 1920 roku, poprzez służbę dyplomatyczną w Królewcu, Gdańsku i Pradze, aż do jego ostatniej, rzymskiej placówki, na której położył tak wielkie zasługi dla sprawy polskiej w czasie II wojny światowej i w okresie sowieckiego zniewolenia. Prof. Żaryn przypomniał, że to Papée informował Papieża Piusa XII o niemieckich i sowieckich zbrodniach w okupowanej Polsce oraz uruchomił wielką akcję protestacyjną po uwięzieniu przez komunistów Prymasa Tysiąclecia, kard. S. Wyszyńskiego.

4.03.2019 Rzym, Włochy. Kościół Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na via delle Botteghe Oscure 15. Obchody upamiętniające 40. rocznicę śmierci Ambasadora Kazimierza Papée (1889-1979). Msza święta celebrowana przez Kardynała Zenona Grocholewskiego. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Janusz Kotański Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i prof. Jan Żaryn. Abp Edward Nowak głosi homilię.

Informacja i zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej


Czytaj także:

Rzym: Wspomnienie ks. abp Edwarda Nowaka o Ambasadorze Kazimierzu Papée w 40. rocznicę śmierci

Zespół Tulia wybrał piosenkę, którą zaprezentuje na tegorocznym Festiwalu Eurowizji

Polacy opracowali szybką i bezpieczną metodę diagnostyki onkologicznej