in

Ambasador Tomasz Orłowski na Uniwersytecie Padewskim

Szef polskiej placówki dyplomatycznej uczestniczył w podpisaniu przez Rektora Uniwersytetu Padewskiego prof. Rosario Rizzuto listu intencyjnego dotyczący projektu stworzenia z księgozbioru prof. Andrzeja Litworni biblioteki polonistycznej, która służyłaby rozwojowi przyszłego Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie Padewskim, jednej z najstarszych uczelni akademickich w Europie i na świecie, założonej w 1222 roku.

To kolejny krok na drodze zacieśniania wieloletniej współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim kierowanym przez prof. Adama Jezierskiego a uczelnią padewską. Drogocenny księgozbiór składa się z ponad 15.000 pozycji, w tym 300 starodruków i jest reprezentatywnym, całościowym zbiorem największych dzieł polskiej literatury gromadzonym przez lata przez profesora Litwornię, pracującego we Włoszech wybitnego badacza literatury polskiej zmarłego w 2004 roku. Dzięki decydującemu zaangażowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Wrocławia, projekt ma szanse realizacji w najbliższych latach, czyniąc z polonistyki padewskiej najważniejszy ośrodek dydaktyczny i badawczy w północnych Włoszech.

Ambasador Tomasz Orłowski, działając w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego, złożył wizytę na padewskiej uczelni 2 marca. W liście intencyjnym podpisanym w obecności Konsula Honorowego RP w Wenecji Ugo Zovatto i prof. Giovanny Valenzano, Prorektor ds. dziedzictwa artystycznego, muzeów i bibliotek uczelni, Uniwersytet w Padwie wyraża gotowość przyjęcia Biblioteki Litworni w formie depozytu. Zobowiązuje się również do stworzenia stosownych warunków do przechowywania zbioru w nowoczesnej przestrzeni bibliotecznej przy ul. Beato Pellegrino, która zostanie oddana do użytku w 2019 roku oraz do udostępnienia go w celach naukowych. Jednocześnie pragnie zacieśnić dotychczasową współpracę w zakresie dydaktyki i badań naukowych z Uniwersytetem Wrocławskim, aby podnieść poziom nauczania języka polskiego i włoskiego. Omówiono kwestie możliwego stworzenia podwójnego dyplomu w innych dziedzinach, w których współpraca Padwy z polskimi uczelniami jest najbardziej intensywna. Pozytywnie oceniono polsko-włoską wymianę studentów realizowaną w ramach programu „Erasmus”, która może zwiększyć się poprzez tworzony obecnie przez Uniwersytecie Padewskim własny program wymiany.

Uczelnia Padewska gościła i kształciła wielu wybitnych Polaków, w tym Mikołaja Kopernika, Erazma Ciołka, Jana Kochanowskiego, Łukasza Górnickiego, Jana Zamoyskiego. Ślady polskości są tu widoczne na każdym kroku, szczególnie w historycznym głównym budynku Uniwersytetu, Palazzo del Bo. Począwszy od XIII wieku odnotowuje się obecność polskich studentów w Padwie (pierwszy zapisany Erazm Ciołek jako WITELO POLACCO XIII SECOLO), a w XIV i XV wieku Polacy stanowili tam najliczniejszą i najlepiej zorganizowaną wspólnotę, słynną Natio Polona, która tam funkcjonowała do 1733 roku . Herby i portrety wybitnych polskich uczonych oraz sławnych studentów widnieją w głównej auli Uniwersytetu (Aula Magna) i na Sali Czterdziestu (Sala dei Quaranta). W 1920 roku Uniwersytet Padewski zainaugurował pierwszą katedrę slawistyki we Włoszech i do dziś jest uznawany za najbardziej prestiżową uczelnię w tym kierunku. Ambasador i Rektor omówili możliwość wspólnego przygotowania na przyszły rok programu upamiętnienia stulecia odrodzenia Państwa Polskiego.
Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl

Polacy na 50. edycji targów kosmetycznych w Bolonii

Visita la Polonia: Wieliczka