in

Bezpieczeństwo i współpraca w regionie Morza Śródziemnego tematem konferencji OBWE w Palermo

Bezpieczeństwo i współpraca w regionie Morza Śródziemnego tematem konferencji OBWE w Palermo.

– Nie powinniśmy traktować czasowej poprawy sytuacji, jako czegoś stałego, niezmiennego. Jak pokazuje czas, najskuteczniejszymi sposobami rozwiązywania problemu nielegalnej migracji okazały się być te, które leczą jej przyczyny – powiedział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w swoim wystąpieniu podczas konferencji OBWE poświęconej bezpieczeństwu i współpracy w regionie Morza Śródziemnego w zakresie problematyki migracji, która odbyła się w Palermo na Sycylii.

Źródło zdjęcia: Serwis www.msz.gov.pl

Konferencja jest pierwszym z działań Włoch w charakterze przyszłego przewodniczącego OBWE. W obradach uczestniczyły zarówno państwa OBWE, jak i kraje partnerskie (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Maroko, Tunezja). Szef polskiej dyplomacji przedstawił polską ofertę wsparcia w rozwiązywaniu problemu nielegalnej migracji i związanych z nią zagrożeń w obszarze Morza Śródziemnego.

Wystąpienie ministra spraw zagranicznych nawiązywało do informacji o polskim zaangażowaniu, którą premier Beata Szydło przedstawiła na szczycie UE 19-20 października br., odnosząc się do wsparcia głównych misji UE na Morzu Śródziemnym, a także udziału w inicjatywach o bardziej długofalowym, finansowym charakterze.

W swoim wystąpieniu w panelu wysokiego szczebla szef polskiej dyplomacji podkreślił, że choć szczyt kryzysu migracyjnego mamy już za sobą, to powody jego wystąpienia nadal nie są rozwiązane. Pogratulował Włochom skutecznych działań podejmowanych z władzami libijskimi, które doprowadziły do ograniczenia presji migracyjnej. Zaznaczył jednocześnie, że nie powinniśmy traktować czasowej poprawy sytuacji, jako czegoś stałego, niezmiennego.

Minister poinformował, że Polska przeznaczyła m.in. 50 mln euro na implementację Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego oraz dodatkowe 7 milionów euro na Fundusz Powierniczy UE na rzecz Afryki. Priorytetem jest udzielanie pomocy bezpośrednio na miejscu, czyli np. w Libanie, irackim Kurdystanie i Jordanii, gdzie w 2016 r. polskie organizacje pozarządowe zrealizowały 11 projektów o wartości 3 mln euro. Z kolei w 2017 r. zrealizują one 13 projektów o wartości 6 mln euro. Polskie wsparcie realizowane jest poprzez działania bilateralne za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych i placówek dyplomatycznych oraz kanałem wielostronnym poprzez wpłaty na rzecz wyspecjalizowanych agend humanitarnych.

Szef polskiego MSZ podkreślił, że Polska zdecydowała o wzmocnieniu obecności w unijnej misji morskiej EUNAVFORMED Sophia na Morzu Śródziemnym i jest gotowa, aby wspierać działania koordynowane przez Frontex. Zaznaczył również, że Polska jako przyszły niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ zamierza uwzględniać glos Libii w kluczowych dla regionu śródziemnomorskiego kwestiach.

Przy okazji konferencji minister Witold Waszczykowski przeprowadził dwustronne rozmowy z ministrem rozwoju regionalnego Izraela, Icchakiem Hanegbi. Ministrowie omówili problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem wojny w Syrii i jej implikacji dla kryzysu migracyjnego, perspektyw reaktywacji Bliskowschodniego Procesu Pokojowego oraz kwestii implementacji porozumienia nuklearnego z Iranem. Dyskutowano także na temat zwalczania zjawiska terroryzmu. Premierzy Izraela i krajów Grupy Wyszehradzkiej uzgodnili niedawno zacieśnienie współpracy w tym obszarze. W bloku spraw dwustronnych znalazła się problematyka współpracy gospodarczej oraz naukowo-technicznej. Minister Hanegbi podkreślił specjalne więzi łączące Izrael z Polską, opowiadając się za kontynuacją cyklicznych konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem szefów rządów obu krajów.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: Serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

 

Prof. Wiesław Jędrzejczak: ‘To nerki oczyszczają, a nie kuracje’

4 rzeczy dla dzieci, które warto przywieźć z Polski