in

Biedny jak Włoch. Już miliony Włochów żyją w nędzy

Ponad 4,5 miliona ludzi, czyli ok. 7,6 proc. mieszkańców Włochów żyło w 2015 roku w skrajnym ubóstwie. Odnotowana liczba jest najgorsza od 2005 roku.

Biedne już nie tylko południe

W porównaniu do 2014 roku liczba osób żyjących w nędzy z 9 do 10 proc., a na północy z 5,7 do 6,7 proc.

Istat podał także liczbę Włochów żyjących w ubóstwie względnym, czyli tych, których dochód rozporządzalny jest o połowę mniejszy od średniej krajowej. Według instytutu w 2015 roku było 8,3 mln takich osób, czyli ok. 13,7 proc. ludności, co jest najwyższą liczbą odnotowaną od 1997 roku, gdy rozpoczęto prowadzenie statystyk.

Próg skrajnego ubóstwa we Włoszech różni się w zależności od sytuacji rodzinnej i miejsca zamieszkania. Przykładowo dla samotnego mieszkańca terenów wiejskich w wieku 18-59 lat próg ten wynosi 552,39 euro miesięcznie, a dla pięcioosobowej rodziny żyjącej w centrum metropolii na północy kraju – 1 909,83 euro miesięcznie.

1 dziecko na 10 żyje w nędzy

Z danych Istat wynika, że 1 dziecko na 10 żyje w warunkach skrajnego ubóstwa. W 2015 problem nędzy dotyczył miliona i 131 tysięcy dzieci. Najbardziej dotknięte biedą były dzieci w wieku 4-6 lat, a wzrost zjawiska dotyczy przed wszystkim północy kraju.

na podst. PAP, IAR


Dziesiątki tysięcy Włochów wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszego życia

Historia Agaty, która wróciła do Polski po 20 latach pobytu za granicą

Dziesiątki tysięcy Włochów wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszego życia