in

Co 11 dziecko w Polsce żyje w biedzie

Z najnowszego raportu stowarzyszenia SOS Wioski dziecięce wynika, że w Polsce nadal są ponad 73 tysiące dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, ta liczba to tyle ile osób mieszka w polskim mieście średniej wielkości.

Fot. Pixabay.com

Mogłoby się wydawać, że świadczenia finansowe 500 plus przyniosły wiele pozytywnych zmian dla polskich rodzin. Najnowszy raport SOS Wiosek Dziecięcych mówi jednak, że same świadczenia o charakterze finansowym nie są wystarczające. Sytuacja finansowa mogła się poprawić, nie znaczy to jednak, że rodzina dobrze funkcjonuje.
Na terenie całego kraju wciąż znajdują się rodziny, które nie radzą sobie z zapewnieniem podstawowych środków do życia. To rodziny pochodzące ze środowisk popegeerowskich, bądź takich gdzie nie można znaleźć pracy. Aktualnie rodziny szukające pomocy zgłaszają się do Stowarzyszenia z własnej woli.
Poprawę sytuacji dzieci z rodzin objętych kryzysem można osiągnąć poprzez dalszy intensywny rozwój profilaktyki rodzinnej, przynajmniej w co drugiej gminie w kraju.

Według naszego eksperta Anny Bieleckiej motywacją rodzin do zmiany może być: szczęśliwy rozwój dziecka, dotarcie do lekarza – specjalisty czy otrzymanie niezbędnej pomocy prawnej.
– „To jest zindywidualizowana pomoc rodzinie po to, aby jak najlepiej otaczała opieką swoje dzieci i wspierała ich rozwój” – tłumaczy newsrm.tv Anna Bielecka, Dyrektor ds. Rozwoju Programów w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

– Każda informacja, jak pomoc tym rodzinom, żeby żyło się im lepiej jest kluczowa – dodaje Psycholog Łukasz Jagód
– „Czasami trzeba dowieźć rodzinę do lekarza, pomóc zorganizować taki dojazd, bo są rodziny z niepełnosprawnością, są rodziny z chorobami neurologicznymi, psychicznymi. Potrzebują czasem wspólnego wyjazdu, porady prawnej, treningu umiejętności rodzicielskich, terapii indywidualnej albo małżeńskiej” – dodaje Dyrektor ds. Rozwoju Programów w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

– „To rodzina musi zobaczyć w sobie pewne sprawy, które chce zmienić. Musi dojrzeć do tego. Taka piramida działań, która rozpoczyna się od jednej konkretnej potrzeby, a czasami okazuje się, że tych potrzeb jest dużo więcej. Tak jak wszystkie rodziny w Polsce, których dotykają różne trudności, poszukują pomocy tak samo te rodziny w których pracujemy i ta pomoc musi być bardzo zindywidualizowana” – mówi newsroom.tv Anna Bielecka.
– Rodzina stopniowo się odsłania, stopniowo buduje tak ważne zaufanie i chce się nim dzielić, korzystając z pomocy. To bycie z rodziną, towarzyszenie jej, rozmowa o zmianie i jej wartości.

– „Zdobycie zaufania rodziny odbywa się przez dzieci. Rodzina widzi, że dzieci coś zyskują, wyjazd, opiekę, zajęcia dodatkowe. Pokazujemy konsekwencje, co można zmienić i w jaki sposób to wpłynie na życie tego dziecka na jego rozwój” – wyjaśnia Łukasz Jagód, Psycholog, Doradca ds. Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”
– „Mówiąc o raporcie dziękuje naszym darczyńcom i pokładamy nadzieję, że zostaną z nami. Pokładamy też nadzieje, że zgłoszą się do nas inne władze samorządowe z gmin i miast, które będą chciały z nam współpracować. Pokładamy nadzieje, że pojawi się więcej tych programów w Polsce”- podsumowuje Dyrektor ds. Rozwoju Programów w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

NEWSRM.TV

Bal karnawałowy i 15.urodziny „Naszego Świata” – Relacja

Rzym: Roczna karta wstępu do muzeów komunalnych za jedyne 5 euro!