in

Dobra Polaków. Co mamy i co najchętniej kupujemy

W 2017 r., podobnie jak w roku poprzednim, wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. Rodziny osiągały wyższe dochody i więcej wydawały, zwłaszcza na dobra trwałego użytku. 

Fot. Pixabay.com

Według najnowszych danych GUS na temat sytuacji gospodarstw domowych w Polsce w ubiegłym roku polskie rodziny osiągały wyższe niż rok wcześniej dochody i ponosiły większe wydatki. Wzrosła też nadwyżka dochodów nad wydatkami, co dało gospodarstwom domowym większe możliwości oszczędzania.

Jak podaje GUS, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2017 r. (po odliczeniu podatków) wyniósł 1598 zł i był realnie wyższy o 6,3 proc. od dochodu z roku 2016. Z kolei przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę osiągnęły w 2017 r. wartość 1176 zł i były realnie wyższe o 1,9 proc. od wydatków z 2016 roku. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1127 zł i były realnie wyższe o 2,1 proc. w stosunku do 2016 r.

Więcej smartfonów i zmywarek

Zdaniem autorów raportu sytuacja materialna gospodarstw domowych w dużym stopniu różnicuje poziom ich wyposażenia w przedmioty trwałego użytkowania.

W roku 2017 odnotowano wysoki wzrost wyposażenia gospodarstw domowych w smartfon (o 13,5%) i zmywarkę do naczyń (o 8,9%) oraz nieco niższy w przypadku odbiornika plazmowego lub LCD (2,9%), samochodu osobowego (o 2,0%) i komputera z dostępem do Internetu (o 1,1%).

Najwyższy stopień wyposażenia w te dobra (za wyjątkiem samochodu osobowego) charakteryzował gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym oraz gospodarstwa domowe pracowników.

Natomiast najwyższą dynamikę wzrostu wyposażenia w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w stosunku do 2016 roku odnotowano w gospodarstwach: emerytów (smartfon o 30,9%, zmywarka do naczyń o 10,6%), rolników (smartfon o 19,2%, zmywarka do naczyń o 18,1%) oraz rencistów (smartfon o 19,5%, odbiornik plazmowy lub ciekłokrystaliczny o 9,0%).

Sytuacja materialna gospodarstw domowych w dużym stopniu różnicuje poziom ich wyposażenia w przedmioty trwałego użytkowania. Większy odsetek gospodarstw domowych na wsi niż w mieście posiadał samochód osobowy, motocykl, skuter, motorower lub rower. Większy odsetek gospodarstw domowych na wsi niż w mieście posiadał samochód osobowy, motocykl, skuter, motorower lub rower. Gospodarstwa najbogatsze (V grupa kwintylowa) były znacznie lepiej wyposażone niż gospodarstwa najuboższe (I grupa kwintylowa) i w porównaniu do poprzedniego roku różnice między tymi grupami nie zmieniły się istotnie.

Pod względem wyposażenia w sprzęt nowej generacji lepiej wypadają gospodarstwa domowe zamieszkujące miasta niż gospodarstwa domowe na wsi. Natomiast zdecydowanie większy odsetek gospodarstw domowych na wsi posiadał samochód osobowy, motocykl, skuter, motorower lub rower.

Podkarpacie i Wielkopolska autami stoją

Najczęściej samochód osobowy posiadały gospodarstwa domowe z województw: podkarpackiego oraz wielkopolskiego – 73% oraz lubelskiego – 69% przy średniej dla Polski wynoszącej 65%. Natomiast największą dynamikę wzrostu wyposażenia w samochód odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, zachodniopomorskim (wzrost w zakresie od 5-8%).

Gospodarstwa małżeństw z dziećmi na utrzymaniu były zdecydowanie lepiej wyposażone w dobra trwałego użytkowania, niż gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu. Aż 96,7% gospodarstw domowych małżeństw z dziećmi na utrzymaniu w porównaniu do 66,2% gospodarstw małżeństw bez dzieci na utrzymaniu posiadało komputer z dostępem do Internetu, natomiast smartfon – odpowiednio 86,3% i 44,9%.

Samochód osobowy posiadało 88,6% gospodarstw domowych małżeństw z dziećmi na utrzymaniu i 71,4% gospodarstw małżeństw bez dzieci na utrzymaniu. Gospodarstwa domowe bez osób niepełnosprawnych były lepiej wyposażone w przedmioty trwałego użytkowania, a szczególnie w urządzenia zaawansowane technologicznie, niż gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi.

Komputer z dostępem do Internetu posiadało 76,5% gospodarstw domowych bez osób niepełnosprawnych i 67,1% gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, natomiast smartfon – odpowiednio 62,7% oraz 51,2%. Samochód osobowy posiadało 66,8% gospodarstw domowych bez osób niepełnosprawnych i 57,3% gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi.

mp/

Źródło: www.kurier.pap.pl

Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Kardynała Augusta Hlonda.

Dzień Otwarty w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Padwie