in

Doroczny raport: Cudzoziemcy we Włoszech i emigracja Włochów

Doroczny raport: Cudzoziemcy we Włoszech i emigracja Włochów.

Ukazał się doroczny raport statystyczny na temat imigracji we Włoszech. Tegoroczne wydanie “Dossier Statistico Immigrazione” przygotowało ponad 120 autorów, którzy przeanalizowali dane najbardziej autorytarnych instytucji włoskich i zagranicznych. W prezentacji publikacji, która odbyła się 26 października br. w Rzymie wzięła udział również redakcja „Naszego Świata”.

Ilu cudzoziemców mieszka we Włoszech? Ile Włochów wyemigrowało za granicę? Przedstawiciele jakich narodowości stanowią obecnie najliczniejsze grupy w Italii? Co mówią dane statystyczne o wpływie cudzoziemców na gospodarkę? To tylko niektóre pytania, na które również w tym roku próbowali odpowiedzieć autorzy Dossier Statistico Immigrazione. Obszerny raport (480 stron) powstał po redakcją Instytutu Studiów i Badań IDOS we współpracy z Centrum Studiów Confronti oraz Narodowym Biurem Przeciw Dyskryminacji Rasowej UNAR.

Współczesne wędrówki ludów
Liczba ludności migrującej z biedniejszych państw do tych bogatszych w ciągu ostatnich 15 lat zmalała z 3,3 do 2,3 miliona. Według badań przeprowadzonych przez Gallup w 156 krajach około 710 milionów osób, zwłaszcza ludzi młodych, planuje emigrację. Oznacza to, że co dziesiąty mieszkaniec globu planuje przenieść się ze swojego ojczystego kraju do innego. Według szacunków Gallup przeprowadzkę do Włoch rozważa 15 milionów osób z różnych części świata. Italia plasuje się ty samym w rankingu państw najczęściej wymienianych jako potencjalna meta emigracji po Stanach Zjednoczonych (147 milionów), Niemczech (39 milionów), Kanadzie (36 milionów)
i Wielkiej Brytanii (35 milionów). Z tego samego badania wynika, że 1/3 mieszkańców Włoch rozważa przeprowadzkę za granicę i z każdym rokiem rośnie liczba Włochów, którzy decydują się opuścić swoją ojczyznę.

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba 244 milionów migrantów (255 milionów wg IDOSu) wzrośnie w 2050 roku do liczby 469 milionów.

Włochy są krajem, w którym kwestia migracji i migrantów jest i będzie znacząco wpływać na jego obraz gospodarczy i demograficzny.

Według Dossier Statistico Immigrazione na koniec 2016 roku we Włoszech mieszkało 5 047 028 cudzoziemców, z których ponad połowa to obywatele innych państw europejskich. W Z kolei liczba Włochów mieszkających za granicą wynosiła 5 383 199 (według danych włoskich konsulatów).

Włosi masowo uciekają ze swojej ojczyzny
Jak podają autorzy Dossier Statististico Immigrazione począwszy od 2011 roku liczba Włochów wyprowadzających się za granicę gwałtownie wzrosła i po raz pierwszy od ponad 40 lat można tę emigrację określić jako masową. Według statystyk włoskich konsulatów w 2016 roku wyemigrowało z kraju 106 tysięcy Włochów, jednak według statystyk krajów przyjmujących, liczba włoskich emigrantów była znacznie znacznie wyższa i wynosiła blisko 300 tysięcy osób. Najwięcej Włochów zdecydowało się przenieść do Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Cudzoziemcy we Włoszech – liczby
Na przestrzeni lat 2007-2016 liczba cudzoziemców we Włoszech wzrosła o 2 023 317 jednostek. W 2016 roku zarejestrowano w tym kraju blisko 263 tysiące obcokrajowców, którzy przybyli do Włoch ze względu na pracę, studia, z powodów rodzinnych lub ze względu na azyl polityczny.

Liczba uchodźców, którzy przybyli do Włoch drogą morską w ubiegłym roku wyniosła 181 436. Blisko 122 tysiące z nich złożyło wniosek o azyl polityczny. Pod względem liczby wniosków o azyl Włochy uplasowały się w ubiegłym roku na piątym miejscu na świecie po Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Turcji i RPA.

Pomimo policentryzmu pochodzenia (blisko 200 różnych narodowości) cudzoziemców we Włoszech, zauważa się znaczącą przewagę niektórych narodowości. 30,5% cudzoziemców we Włoszech to obywatele innych państw należących do Unii Europejskiej, z których 1 168 552 to obywatele Rumunii, a 1,1 miliona to obywatele innych krajów UE. Jedynie 13 grup narodowościowych we Włoszech liczy więcej niż 100 tysięcy osób. Dotyczy to następujących narodowości: Rumunia, Albania, Maroko, Chiny, Ukraina, Filipiny, Indie, Mołdawia, Bangladesz, Egipt, Pakistan, Sri Lanka i Senegal.

Cudzoziemcy a rynek pracy
Jak podają autorzy Dossier 73% cudzoziemców we Włoszech posiada własne konto w banku, korzysta z pożyczek lub kredytów bankowych oraz opłaca różnego typu ubezpieczenia. W 2016 we Włoszech odnotowano niewielki wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia do stopy 11,7%. Nie mniej liczba osób pozostających bez pracy była prawie dwukrotnie wyższa w stosunku do roku 2007, czyli czasów przed kryzysem. Według danych statystycznych mimo utrzymującego się bezrobocia liczba cudzoziemców posiadających zatrudnienie od trzech lat stale wzrasta. Z każdym rokiem wzrasta także liczba pracujących kobiet – cudzoziemek. Według najnowszych danych stanowią one 44,8% wszystkich cudzoziemców pracujących w Italii.

Z zaprezentowanego raportu wynika, że przeważająca liczba cudzoziemców wykonuje prace poniżej swoich zawodowych kwalifikacji i wykształcenia, a ich zarobki są średnio niższe o 27,2% w stosunku do tych, które osiągają Włosi. Wielu cudzoziemców deklaruje, że nie jest zadowolona ze swojej sytuacji zawodowej, jednak obawia się zmiany pracę ze względu na to, że obecnie trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie.

Coraz więcej cudzoziemców we Włoszech decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. W 2016 roku 571 tysiące firm (9,4% wszystkich firm we Włoszech) prowadzonych było przez osoby nie posiadające włoskiego obywatelstwa. Co ciekawe, nawet w czasach największego kryzysu gospodarczego liczba obcokrajowców prowadzących własny biznes wzrastała i wzrostowa tendencja nadal się utrzymuje.

Chrześcijanie najliczniejszą grupą wyznaniową pośród cudzoziemców we Włoszech
Według danych przedstawionych w tegorocznym Dossier Immigrazione pod koniec 2016 roku liczba cudzoziemców pod względem wyznaniowym kształtowała się następująco: 53% spośród wszystkich 5 043 600 obcokrajowców we Włoszech stanowili chrześcijanie (216 000 protestanci, 910 000 katolicy, 1,5 miliona prawosławni), a 32,6% muzułmanie. 4,7% imigrantów deklarowało, że jest ateistami lub agnostykami, a 2,3% buddystami. Jak oszacowano spośród wszystkich mieszkańców Włoch – zarówno tych posiadających włoskie obywatelstwo jak i obce – jedynie 10% jest wyznania innego, niż katolickie.

Polacy we Włoszech
Według danych statystycznych na koniec 2016 roku we Włoszech było zameldowanych 97 062 Polaków.
Obywatele Polscy stanowili 1,9% wszystkich cudzoziemców we Włoszech. Do Włoch emigrują głównie kobiety, stanowią one aż 73,5% wszystkich obywateli polskich zameldowanych w Italii. W stosunku do roku 2015 liczba osób polskiej narodowości zameldowanych we Włoszech zmalała o 0,9%.

Danuta Wojtaszczyk


 Chcesz być na bieżąco ze sprawami, które interesują Polaków we Włoszech? Codziennie aktualne wiadomości, poradniki, ciekawostki. Śledź nas na Facebooku


Niemcy: Polacy i Włosi najliczniejszymi grupami obcokrajowców z UE

Ukazał się najobszerniejszy od ponad 10 lat raport na temat Polaków we Włoszech

Czy zimą powinniśmy jeść żółte sery?

Redakcja „Naszego Świata” w programie „Słownik polsko@polski”