in

Europa wymiera. Wskaźnik dzietności w UE spada

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej rodzi się coraz mniej dzieci. W 2017 r. wskaźnik dzietności wyniósł 1,59 urodzeń na kobietę, w porównaniu z 1,6 w 2016 r. Najstarszymi matkami w Europie są Włoszki.

Według najnowszych danych Eurostatu, Europa starzeje się w galopującym tempie. W 2017 r. w Unii Europejskiej (UE) urodziło się 5,075 mln dzieci (5,148 mln w 2016 r.). Całkowity współczynnik płodności w UE wyniósł 1,59 urodzeń na kobietę w 2017 r., w porównaniu z 1,60 w 2016 r. Ani jedno państwo nawet nie zbliżyło się do poziomu współczynnika dzietności na poziomie 2,1, który zapewnia prostą zastępowalność pokoleń.

Średnio w UE kobiety, które urodziły pierwsze dziecko miały 29,1 lat. Co gorsza, w ciągu ostatnich pięciu lat średni wiek matek wydających na świat pierwsze dziecko systematycznie rośnie. Jeszcze w 2013 roku wynosił 28,7 lat. Prawie 5% urodzeń pierwszych dzieci w UE w 2017 r. dotyczyło kobiet w wieku poniżej 20 lat i około 3% kobiet w wieku 40 lat i starszych.

Średni wiek matek przy pierwszym porodzie

Najszybciej na pierwsze dziecko decydują się Bułgarki – średnio w wieku 26,1 lat. Na kolejnych miejscach w zestawieniu plasują się kobiety w Rumunii (26,5 roku), na Łotwie (26,9), na Słowacji (27,1) i w Polsce (27,3). Natomiast najpóźniej decyzję o powiększeniu rodziny podejmowały Włoszki, gdzie ich średni wiek wynosił 31,1 lat. Hiszpanki natomiast w wieku 30,9, Greczynki 30,4, a mieszkanki Irlandii rodziły w wieku 30,3 lat.

W Hiszpanii (7,4% ogółu urodzeń pierwszego dziecka w 2017 r.) i we Włoszech (7,3%) odnotowano także najwyższy odsetek urodzeń pierwszego dziecka kobiet w wieku 40 lat i starszych. Na trzecim miejscu pod tym względem uplasowały się Greczynki (5,6%).

Najwyższy współczynnik dzietności w UE przypadł Francji. Na jedną Francuzkę przypadało w 2017 roku 1,9 urodzeń. Kolejne były: Szwecja (1,78), Irlandia (1,77), Dania (1,75) i Wielka Brytania (1,74). Natomiast najniższe wskaźniki płodności zaobserwowano na Malcie (1,26 urodzeń na kobietę), w Hiszpanii (1,31), we Włoszech i na Cyprze (po 1,32), Grecji (1,35), Portugalii (1,38) i Luksemburgu (1,39).

źródło: Eurostat.eu

8. Narodowe Czytanie. Oto, co będziemy razem czytać w tym roku

Polacy wydrukowali pierwszą na świecie bioniczną trzustkę z naczyniami