in

Galowy wieczór w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie

26 kwietnia w siedzibie Konsulatu RP w Mediolanie odbył się galowy wieczór, którego celem była zaprezentowanie włoskim przedsiębiorcom możliwości inwestycyjnych w Wielkopolsce, ze szczególnym wyróżnieniem miasta Piły.

Spotkanie przedstawicieli businessu z północnej Italii z władzami Piły w części oficjalnej rozpoczęła Konsul Generalna, pani Adrianna Siennicka, która zreferowała aktualne dane dotyczące wymiany gospodarczej oraz współpracy handlowej między Polską a Włochami.

Głos zabrał następnie Prezydent Piły, inż . Piotr Głowski, podkreślając doskonałe warunki miasta liczącego ponad 70 tys. mieszkańców , które “będąc gospodarczym i kulturalnym centrum subregionu, nieustannie wzmacnia swoją pozycję poprzez zrównoważony rozwój i otwartość na nowych partnerów”, czyli zaprasza potencjalnych inwestorów do współpracy. Dowiedzieliśmy się także, że w roku ubiegłym Piła podpisała umowę partnerską z miastem Imola: zdecydowano wspólnie realizować promocję kultury i sztuki, turystyki i szkolnictwa oraz gospodarki w ramach partnerstwa regionów Emilia-Romagna – Wielkopolska.

Najlepszym przykładem warunków inwestycyjnych Piły może służyć Philips Lighting Polska – o jej osiągnięciach opowiedział pan Marek Łasiński – największa fabryka tej znanej firmy mieści się od 25 lat właśnie w tam mieście .
Druga część wieczoru przeznaczona była na bankiet, oferujący zaproszonym gościom specjalności kuchni polskiej przy dźwiękach muzyki dawnej w wykonaniu grupy “La Fonica Trio” i czas na kontemplację obrazów “Twórców dojrzałych”, czyli Andrzeja Podolaka, Andrzeja Tomaszewskiego i Eugeniusza Repczyńskiego, którego obraz o tematyce sakralnej (na zdjęciu) zapamiętam na długo.

Tekst i zdjęcia: Barbara Głuska- Trezzani

Polska: Gdzie można zarobić najwięcej na mieszkaniu na wynajem?

Last Night: Nowy singiel duetu Firstlight & Simson