in

GUS sprawdził jak się żyje w Polsce

GUS przedstawił raport zawierający zestaw wskaźników umożliwiających ocenę istotnych obszarów jakości życia. W diagnozie wyodrębniono dziewięć obszarów tematycznych, wśród nich m.in. bezpieczeństwo ekonomiczne i fizyczne, materialne warunki życia oraz subiektywny dobrobyt.

Fot. Pixabay.com

Jak wynika z raportu, średni dochód rozporządzalny gospodarstw domowych wyniósł w 2016 r. 1893 zł. Przeciętna polska rodzina przeznaczała na utrzymanie mieszkania 19,6 proc. wydatków, a 24,2 proc. wydatków stanowiły zakupy żywności i napojów bezalkoholowych. Brak pieniędzy na żywność zadeklarowało 5,4 proc. respondentów, z kolei 37,9 proc. gospodarstw domowych nie mogło pozwolić sobie na przynajmniej jeden tydzień wakacji raz w roku. Niespełna 9 proc. polskich domów nie zdecydowało się na posiadanie samochodu z przyczyn finansowych.

Według GUS, zasięg ubóstwa skrajnego wyniósł w ubiegłym roku 4,9 proc., a ubóstwa wielowymiarowego – 3,4 proc. Przeszło 15 proc. gospodarstw domowych zadeklarowało, że wystarcza im pieniędzy na wiele bez specjalnego oszczędzania i mogą pozwolić sobie na luksus. Tymczasem 25,4 proc. ankietowanych wskazało, że bardzo oszczędnie gospodaruje pieniędzmi i nie wystarcza im środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

GUS sprawdził też poziom bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce. Jak wykazało badanie, prawie 40 proc. gospodarstw domowych nie miało w 2017 r. możliwości pokrycia nieoczekiwanego wydatku o wartości 1,2 tys. zł. Zaległości w opłatach m.in. za gaz, elektryczność, wodę i wywóz śmieci zadeklarowało 4,7 proc. respondentów. Z kolei 91 proc. badanych zadeklarowało, że chodząc samotnie po zmroku w okolicy swojego domu czuje się bezpiecznie.

W raporcie wskazano również, że 60,7 proc. Polaków ma zaufanie do władz lokalnych. Zaufanie do Sejmu i Senatu zadeklarowało 27,4 proc. badanych, a zaufanie do rządu 31,1 proc. Odsetek osób, które w ciągu czterech tygodni poprzedzających badanie pracowały niezarobkowo w stowarzyszeniach, fundacjach, wspólnotach religijnych, partiach politycznych i organizacji samorządu gospodarczego sięgnął w 2017 r. 8,5 proc.

Raport GUS pt. „Jakość życia w Polsce” to informacje pozwalające na analizy poszczególnych aspektów jakości życia, które obejmują zarówno obiektywne warunki życia człowieka, jak również odczuwaną przez poszczególne osoby jakość subiektywną. Podstawę przy obliczaniu wskaźników jakości życia stanowią m.in. europejskie badanie dochodów i warunków życia, badanie spójności społecznej i zarobkowej oraz badanie pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym. Dane zaprezentowane w opracowaniu odnoszą się głównie do lat 2016-2017.

dap/mp

Źródło: www.kurier.pap.pl

Mikołajki w Polskch Ludotekach „Wojtek” w Ascoli Piceno i San Benedetto del Tronto

Życzenia bpa Wiesława Lechowicza dla Polonii z okazji Świąt Bożego Narodzenia