in

‘Inka 1946’

W dniu 1 XII 2017 roku Ambasada RP przy SA zorganizowała pokaz sztuki Teatru Telewizji Sceny Faktu autorstwa Wojciecha Tomczyka pt. „Inka 1946”, w reżyserii Natalii Korynckiej – Gruz, w Auli Jana Pawła II przy Kościele Polskim św. Stanisława w Rzymie.

Przed projekcją ambasador Janusz Kotański wprowadził widzów w atmosferę Polski w latach 1939 -1989, ujmując ten trudny okres historii w syntetyczne obrazy zrozumiałe dla obecnych cudzoziemców. Podkreślił, że Polska w latach II wojny światowej była jedynym krajem nie kolaborującym z okupantami – „krajem bez Quislinga”. Opisał terror niemiecki i rosyjski, podkreślając walkę ruchu oporu, walkę Armii Krajowej i istnienie Państwa Podziemnego. Zaznaczył, iż Polska nie doczekała się wyzwolenia w 1945 roku, lecz znalazła się pod nową okupacją. Okupacją komunistyczną, którą spotkała się z masowym, zbrojnym oporem „Żołnierzy Niezłomnych”. Ostatni partyzant antykomunistycznego podziemia „Lalek” – został zamordowany przez UB dopiero w 1963 roku. A jedną ze wspaniałych kobiet i dziewcząt, które walczyły w szeregach polskiej armii podziemnej była właśnie 17-letnia Danuta Siedzikówna.

Fot. Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

O samej sztuce opowiedział autor scenariusza – Wojciech Tomczyk. Przypomniał, że na postać młodej, bohaterskiej sanitariuszki zwrócił mu uwagę zaprzyjaźniony historyk – J. Kotański. Opisał następnie docieranie do świadków historii, źródeł, poznawanie losów „Inki”. Zaznaczył, że dopiero po projekcji sztuki, w 2007 roku, jej postać stała się znana i trafiła do narodowego panteonu pamięci. Obecnie imieniem Danuty „Inki” Siedzikówny nazywane są szkoły, drużyny harcerskie i ulice. Młodzi ludzie identyfikują się z jej postawą i słowami wypowiedzianymi przed śmiercią: „Powiedz Babci, że zachowałam się jak trzeba”. Podkreślił ogromną skalę symbolicznego wydarzenia, jakim był pogrzeb „Inki” i zamordowanego wraz z nią Feliksa „Zagończyka” Salmonowicza. Miał on miejsce – po latach poszukiwań grobu – w Gdańsku dopiero w tym roku. Udział w nim wzięło 60 tys. osób z Prezydentem Polski na czele.

W pokazie sztuki udział wzięli – obok przedstawicieli korpusu dyplomatycznego – ks. bp. Wiesław Lechowicz – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, osoby ze świata sztuki, dziennikarze, księża, siostry zakonne.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej – www.stolicaapostolska.msz.gov.pl

 

 

Uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości w Mediolanie

Gabriel Gołąbek: Polski cukiernik we Włoszech