in

Jakie są obowiązki linii lotniczych wobec pasażera?

Przezorny zawsze ubezpieczony. Przed podróżą samolotem warto zapoznać się z prawami, jakie nam przysługują. Na co możemy liczyć ze strony linii lotniczych, gdy nasz lot został odwołany lub znacznie opóźniony?

Jeśli lot został odwołany, opóźniony o ponad trzy godziny lub nie wpuszczono nas na pokład samolotu, mamy prawo domagać się rekompensaty finansowej od przewoźnika w kwocie od 250 nawet do 600 euro. Do jej uzyskania wystarczy jedynie bilet elektroniczny.

W przypadku odwołania lotu na odległość do 1500 km, przewoźnik ma obowiązek wypłaty pasażerowi odszkodowania w wysokości 250 euro. Jeśli chodzi o loty powyżej 1500 km w obrębie UE i wszystkie inne loty na odległość od 1500 do 3500 km, odszkodowanie wynosi 400 euro. Powyżej 3500 km – 600 euro. Odszkodowanie przysługuje pasażerowi, jeżeli został poinformowany o odwołaniu lotu później niż 14 dni przed planowanym dniem odlotu.

Odszkodowanie nie przysługuje jednak, jeżeli przewoźnik udowodni, że odwołanie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Takie “nadzwyczajne okoliczności” to np. decyzje dotyczące zarządzania ruchem lotniczym, destabilizacja polityczna czy niekorzystne warunki atmosferyczne. Każdy konkretny przypadek odwołanego lotu powinien być analizowany oddzielnie.

Jeśli pasażer uważa, że linie lotnicze nie respektują jego praw (np. nie wypłaciły mu odszkodowania, mimo że mu przysługuje), powinien skontaktować się z odpowiednim organem krajowym. Może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Rzecznika Praw Pasażerów lub skorzystać z drogi sądowej.

Niezależnie od faktu czy linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za zdarzenie, czy też nie, mają podstawowe obowiązki wobec pasażera, którego lot został odwołany lub opóźniony o więcej niż 2 godziny.

Co kryje się pod hasłem “opieka nad pasażerem”? Przewoźnik ma obowiązek zapewnić podróżnemu posiłki i napoje w wymiarze proporcjonalnym do czasu oczekiwania na lot. Natomiast gdy alternatywny rejs przypada na kolejny dzień, linie lotnicze muszą zaoferować pasażerowi nocleg w hotelu, transport do i z lotniska oraz dwie darmowe rozmowy telefoniczne.

Poza tym przewoźnik ma obowiązek zapewnić poszkodowanemu alternatywne połączenie do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie, włączając przewoźników konkurencyjnych.

Prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.

Źródło: PAP

30 anni fa in Polonia le prime elezioni libere

Hiszpania najzdrowszym krajem na świecie