in

Jestem pracownikiem domowym: jak mogę się chronić, jeśli mój pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia, nie uznaje mi urlopu lub zleca mi zadania nieprzewidziane w umowie?

Rzym, 17 lutego 2023 r. – Przede wszystkim należy wyjaśnić, że praca domowa również podlega Krajowej Umowie Zbiorowej, dokumentowi podpisanemu przez organizacje reprezentujące interesy zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dla kategorii, które mają większe znaczenie na poziomie krajowym, w tym również praca domowa, zostały podpisane specjalne umowy zbiorowe.

Ta umowa stanowi główne odniesienie pod względem regulacji pracy domowej.

W przypadku braku płatności, nierozpoznania urlopu lub godzin odpoczynku lub innych problemów pracownik może dochodzić swoich praw, zwracając się do związku zawodowego, który pełni rolę ochrony praw pracowników, pomagając ewentualnie także pracownikowi domowemu w ewentualnych “sporach” z pracodawcą.

Z pomocą związku zawodowego będzie można na przykład sprawdzić, czy przestrzega się własnego poziomu kwalifikacji, czy uznano wynagrodzenie przewidziane w KUN, czy wpłacono odpowiednie składki i każdą inną kwestię dotyczącą swojej pozycji zawodowej.

Jak przebiega proces, jeśli chce się chronić przed pracodawcą:

Przede wszystkim przewidziana jest pierwsza faza, zwana pojednaniem, mająca na celu znalezienie wspólnego rozwiązania między dwiema stronami (pracownikiem i pracodawcą).

Jeśli nie będzie możliwe znalezienie porozumienia, będzie konieczne podjęcie działań sądowych i zwrócenie się do Sędziego Pracy.

Ukraina, Biden w Polsce od 20 do 22 lutego

Polacy na terytorium: konferencja Analiza, obrazy i teksty z czasów czerwca 1944 roku: wkrótce drugi tom