in

Kobiety na włoskim rynku pracy

Jedna z najmniejszych luk płacowych, ale też słabe wykształcenie i… niewiele kobiet na włoskim rynku pracy. Takie wnioski niesie najnowszy raport serwisu ALEO.com. Pod lupę wzięto aktualną pozycję pracowniczek na unijnych rynkach pracy.

 

Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy to temat najnowszego raportu „Rynek pracy z kobiecej perspektywy”, opublikowanego przez internetową bazę firm ALEO.com. Opracowanie, przygotowane na podstawie danych OECD, Eurostatu i GUS, porównuje sytuację polskich pracowniczek z resztą rynków Wspólnoty Europejskiej. Jak na tym tle wypadają Włochy?

Na Półwyspie Apenińskim zwraca uwagę przede wszystkim jedna z największych różnic w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn. Na rynku pracy pozostaje aktywnych zawodowo jedynie 49.5% Włoszek (w porównaniu do ponad 67% mężczyzn). Stawia to Włochy na drugim od końca miejscu – sytuacja zawodowa kobiet gorsza jest tylko w Grecji (45.3% zatrudnionych pań). Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Szwecja, gdzie wskaźniki to odpowiednio 76% pracowniczek i 79% pracowników.

 

Na plus można jednak zaliczyć niewielką, pięcioprocentową lukę płacową między zarobkami kobiet i mężczyzn (pod tym względem Włochy zajmują 2. miejsce w Europie).

Jedynie 20% kobiet posiada w Italii wyższe wykształcenie – mniej jest ich tylko w Rumunii. Niewiele lepiej jest w Niemczech, gdzie tylko 23% obywatelek posiada co najmniej dyplom licencjata. Stawia to największą europejską gospodarkę sporo poniżej unijnej średniej, która wynosi 30,8%.

 

Polska w obydwu tych zestawieniach plasuje się w dolnej połowie stawki: w kraju aktywnych zawodowo jest niecałe 61%, co daje wynik zbliżony do unijnej średniej, wynoszącej 63,4%. Uwagę zwraca jednak dość wysoka różnica między poziomem zatrudnienia Polek i Polaków: 13 punktów procentowych to wynik nieco powyżej średniej UE (10.5%), zbliżony do statystyk w sąsiednich Czechach i na Słowacji.

 

Więcej szczegółów na temat sytuacji kobiet w Europie można znaleźć w raporcie ALEO.com: https://aleo.com/pl/blog/kobietywbiznesie

 

Zbyt późne kolacje i pomijanie śniadań skracają życie?

Andrea Bocelli zaśpiewa dla Polaków. Oto, jak uzyskać bilety