in ,

Konferencja ‘Personaggi e testimonianze polacche in Italia: da Stanislao Poniatowski ai giorni nostri’

Konferencja “Personaggi e testimonianze polacche in Italia: da Stanislao Poniatowski ai giorni nostri”.

W sobotę 28 października br. w siedzibie Muzeum Żeglugi Śródlądowej w Capodimonte (Museo della Navigazione nelle Acque Interne MNAI) odbyła się konferencja poświęcona obecności Polaków we Włoszech od czasów księcia Stanisława Poniatowskiego (1754-1833) do chwili obecnej. Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy – to właśnie w Capodimonte nad jeziorem Bolesena znajduje się jedna z byłych rezydencji ks. Poniatowskiego – bratanka ostatniego króla Rzeczypospolitej – polityka, dyplomaty, podróżnika, reformatora, filantropa, kolekcjonera i znawcy sztuki – jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy władz lokalnych objęte zostało patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.

Pałac Poniatowskiego pierwszy od lewej w pastelowych kolorach

Uczestników spotkania powitał burmistrz Capodimonte Mario Fanelli. W swoim przemówieniu wyraził ogromną radość z obecności przedstawicieli polskich władz i polskich instytucji  reprezentowanych przez: panią Martę Zielińską-Śliwkę – Chargé d’affaires a.i. Ambasady RP w Rzymie oraz panią Agnieszkę Bender – Dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie.  Podziękowania za chęć wzięcia udziału w konferencji otrzymali również: ks. Dante Villanueva Daylusan – były proboszcz Parafii w Capodimonte, Felicita Menghini –  badacz i znawca historii lokalnej, prowadzący spotkanie Costantino Moretti – specjalista ds. stosunków międzynarodowych oraz wszyscy przybyli goście. Następnie rozpoczęła się właściwa część konferencji, w której poszczególni prelegenci przedstawiali swoje referaty.

Burmistrz Capodimonte Mario Fanelli wita przybyłych gości, obok Costantino Moretti – specjalista ds. stosunków międzynarodowych, prowadzący konferencję.

Pani Marta Zielińska-Śliwka omówiła dzieje stosunków polsko-włoskich, zwracając szczególną uwagę na czasy nam współczesne, zakończyła swoje wystąpienie słowami Henryka Sienkiewicza: „Każdy człowiek cywilizowany ma dwie ojczyzny – własną i Włochy”. Ksiądz Dante Villanueva Daylusan odniósł się do problemu emigracji w kontekście nauki Kościoła oraz do uwarunkowań historyczno-społecznych, które skłoniły Polaków do osiedlenia się we Włoszech. Pani Agnieszka Bender przybliżyła zebranym sylwetkę księcia Stanisława Poniatowskiego w oparciu o źródła polskie i włoskie.

Felicita Menghini przedstawiła związki ks. Poniatowskiego z Capodimonte od chwili pierwszej wizyty, którą złożył na zaproszenie Paoliny Bonaparte i jej małżonka Camilla Borghese (rodzina Borghese posiadała w Capodimonte pałac – obecnie mieści się w nim siedziba władz lokalnych), do momentu opuszczenia Państwa Kościelnego i zamieszkania we Florencji.

Widok od strony Pałacu Poniatowskiego na kościół parafialny Felicita Meghini – znawca historii Capodimonte (po lewej stronie), Zamek rodziny Farnese (na wprost), Pałac Borghese (po prawej stronie)

Po wysłuchaniu zaplanowanych referatów głos zabrali goście. Wśród nich: Francesca Ceci, Marcello Forgia i autorka niniejszego artykułu Agata Rola-Bruni. Wszyscy przyjechali na konferencję z Rzymu. Francesca Ceci wyraziła ogromne zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Instytutem Polskim w Rzymie, zapowiedziała kierunki najbliższych wspólnych działań. Marcello Forgia podzielił się swoją wiedzą na temat rzymskich pałaców ks. Poniatowskiego. Zachęcił wszystkich uczestników do zwiedzenia Pałacu Poniatowskiego znajdującego się w pobliżu Muzeum Etruskiego w Rzymie. Zarówno Francesca Ceci jak i Marcello Forgia, pełniąc różne funkcje, współpracują z najważniejszymi rzymskimi muzeami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków.

Agata Rola-Bruni zwróciła uwagę na mniej znane obszary działalności ks. Poniatowskiego. Oprócz kolekcjonersta, zajmował się on również polityką, dyplomacją, zarządzaniem majątkami ziemskimi, kwestiami społecznymi, reformatorstwem i dobroczynnością. Po zakończonej dyskusji z-ca burmistrza Capodimonte Angela Catanesi podziękowała za udane i owocne spotkanie, gospodarz konferencji p. Caterina Pisu oprowadziła wszystkich gości po Muzeum.

Konferencja zakończyła się spacerem po Capodimonte, zwiedzeniem ogrodów położonych wokół Pałacu Poniatowskiego oraz poczęstunkiem zorganizowanym przez władze lokalne.

GRAZIE CAPODIMONTE!

Agata Rola-Bruni


Czytaj także:

Pałac księcia Stanisława Poniatowskiego nad jeziorem Bolsena we Włoszech

O rzymskim „zakątku” bliskim sercu Jana Pawła II

Wirtualne muzeum Tadeusza Kościuszki

Włochy: Władze malowniczego miasteczka wprowadziły wysokie opłaty za robienie zdjęć