in

Konferencja poświęcona obsłudze prawnej obcokrajowców we Włoszech

Obsłudze prawnej obcokrajowców we Włoszech poświęcona była konferencja zorganizowana przez Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Seminarium odbyło się w dniu 7 grudnia 2018 r. w siedzibie polskiej placówki dyplomatycznej.

Źródło zdjęcia: Ambasada RP w Rzymie

Na konferencję, której nadano charakter „okrągłego stołu” przybyli przedstawiciele włoskiego wymiaru sprawiedliwości – Prokurator, Sędzia i Adwokaci oraz przedstawiciele konsulatów krajów europejskich. Poruszono następujące tematy:

• przymus adwokacki we Włoszech,

• konstrukcja instytucji adwokata z urzędu,

• honorarium adwokackie,

• zaświadczenia konsularne dot. posiadanego majątku/dochodu w kraju pochodzenia,

• problemy językowe w kontaktach klient/adwokat,

• rola tłumacza,

• kompetencje, uprawnienia, możliwości konsulatów.

Zgodnie z programem głos zabrali: Prokurator przy Sądzie w Rzymie Vincenzo Barba, Sędzia z I Wydziału Karnego Sądu w Rzymie Valerio De Gioia, Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Adwokatów adwokat Raffeale Magliaro, członek Zarządu Stowarzyszenia Adwokatów adwokat Pietro Catone, adwokat Michele Della Bella – adwokat współpracujący od szeregu lat z wydziałem Konsularnym, b.Prezes Rzymskiej Okręgowej Rady Adwokackiej adwokat Mauro Vaglio.

Dyskusja, w której udział wzięli przedstawiciele konsulatów państw europejskich, ukierunkowana była na rozwiązanie konkretnych kazusów, z którymi spotykają się placówki na co dzień.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl

 

Różnica między residenza anagrafica a residenza normale w kontekście prowadzenia pojazdów na polskich tablicach rejestracyjnych

10 nowych miast w Polsce od 2019 roku