in ,

Mieszkasz we Włoszech i posiadasz bezterminowe prawo jazdy? Nie zapomnij o jego wymianie!

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie przypomina osobom mieszkającym we Włoszech o obowiązku wymiany, najpóźniej do 19 stycznia 2019 r., polskiego dokumentu prawa jazdy ważnego bezterminowo. 

Na podstawie nowelizacji przepisów włoskiego kodeksu drogowego, które weszły w życie z dniem 19.01.2013 w wykonaniu Dyrektywy Rady UE 2006/126, wprowadzono dla osób zameldowanych we Włoszech obowiązek wymiany zagranicznego prawa jazdy ważnego bezterminowo na włoski odpowiednik w terminie do dnia 19.01.2015 roku.

 

Posiadacz polskiego prawa jazdy ważnego bezterminowo, który uzyskał zameldowanie na terenie Republiki włoskiej po 19.01.2013 roku zobowiązany był je wymienić na włoski odpowiednik w ciągu dwóch lat od uzyskania zameldowania.

 

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku we wskazanym wyżej terminie istnieje jeszcze możliwość – w ciągu trzech lat od utraty ważności dokumentu – zwrócenia się do włoskiego wydziału komunikacji z wnioskiem o wymianę takiego prawa jazdy na włoski odpowiednik. Należy wówczas wykazać, że wnioskodawca nie utracił zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Z informacji uzyskanej od strony włoskiej wynika, że  poświadczenie posiadania zdolności o której mowa może nastąpić na podstawie rachunków za benzynę dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub poprzez przyprowadzenie świadków ( podstawa prawna art.128 kodeksu drogowego).

 

Należy podkreślić, że z dniem 19.01.2019 roku upłyną wszelkie możliwe terminy pozwalające na wymianę bezterminowego prawa jazdy dla osób od wielu lat zameldowanych we Włoszech. Jedynym sposobem na potwierdzenie posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie ponowne zdanie egzaminu na prawo jazdy – tzw. revisione della patente.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie

Włochy: 18-letni gitarzysta z Polski zachwycił jurorów i publiczność programu „Tú Sí Que Vales”

“Salutoso” nowa piosenka Edyty Kamińskiej