in

Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Włoch rozmawiali o współpracy, wyzwaniach UE i sprawach wschodnich

Ministrowie Spraw Zagranicznych: Zbigniew Rau oraz Luigi Di Maio rozmawiali o współpracy, wyzwaniach stojących przed naszymi krajami oraz sprawach wschodnich.

“Sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na nasze osobiste spotkanie w Rzymie. Liczę jednak, że niebawem moja wizyta we Włoszech będzie mogła zostać zrealizowana” – powiedział szef polskiej dyplomacji.

– Polskę i Włochy łączą tradycyjne, historyczne więzi przyjaźni. Pragniemy wyrazić satysfakcję z dobrego stanu naszych stosunków dwustronnych i nadzieję na dalsze wzmocnienie relacji bilateralnych oraz tych na forum UE. Jesteśmy pewni, że pomimo trwającej walki z pandemią COVID-19, nasze rządy i parlamenty będą nadal ściśle współpracować w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed naszymi krajami i Unią Europejską – zaznaczył minister Rau.

Ministrowie odnieśli się do także do głównych kwestii z agendy europejskiej i międzynarodowej. Szefowie dyplomacji podkreślili zasadność prowadzenia i pogłębiania dwustronnego dialogu z uwagi na fakt, że Polska i Włochy są tradycyjnie bliskimi partnerami handlowymi. Pozytywnie odnieśli się do celowości organizacji, po dłuższej przerwie, polsko-włoskich konsultacji międzyrządowych, jako cennego instrumentu służącego zacieśnieniu wielowymiarowej współpracy między Warszawą a Rzymem. Minister Zbigniew Rau wyraził nadzieję na ścisłą kooperację w obszarach wymiany handlowej, współpracy inwestycyjnej i kulturalno-naukowej. Przedmiotem rozmów ministrów była także problematyka wschodnia. Ministrowie zapewnili się o wzajemnej solidarności w postrzeganiu i reagowaniu na wyzwania dla sąsiedztwa Unii Europejskiej, niezależnie od priorytetów wynikających z położenia geograficznego Polski i Włoch.

Wśród tematów rozmów szefów dyplomacji była także problematyka wschodnia. “Ministrowie zapewnili się o wzajemnej solidarności w postrzeganiu i reagowaniu na wyzwania dla sąsiedztwa Unii Europejskiej, niezależnie od priorytetów wynikających z położenia geograficznego Polski i Włoch” – poinformował resort.

źródło: Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Włochy: Najnowsze wiadomości z Włoch i ze świata, 5 listopada 2020 roku

Niepodległa do Hymnu 2020 – dołącz do akcji!