in ,

Nowe przepisy już obowiązują. Lista dokumentów, które już nie wymagają legalizacji lub apostille

Planujesz złożyć wniosek o przyznanie obywatelstwa włoskiego? Zamierzasz nostryfikować swój dyplom we Włoszech? A może planujesz zawrzeć ślub w Italii? Sprawdź, które dokumenty nie potrzebują już legalizacji lub pieczęci potwierdzającej autentyczność (apostille).

Weszła w życie unijna ustawa, która wprowadza prostsze procedury wzajemnego uznawania dokumentów w całej UE. Zgodnie z nowymi przepisami około 40 dokumentów, wydanych w innym państwie członkowski nie wymaga już legalizacji i apostille.

Oto, ważniejsze dokumenty nie wymagające legalizacji i pieczęci potwierdzającej jego autentyczność (apostille): Czytaj dalej pod zdjęciem

  • akt urodzenia
  • akt małżeństwa
  • akt zgonu
  • zaświadczenie o stanie cywilnym
  • zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego lub partnerskiego
  • zaświadczenia o imieniu i nazwisku
  • zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu
  • zaświadczenia/akty dotyczących separacji, rozwodu i unieważnienia małżeństwa
  • zaświadczenia/akty dotyczących rozwiązania i unieważnienia związku partnerskiego
  • dokument poświadczający pochodzenie dziecka
  • dokumenty dot. adopcji
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania
  • zaświadczenie o miejscu zameldowania
  • zaświadczenie o niekaralności wydane przez kraj pochodzenia
  • dokumenty niezbędne do brania udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub w wyborach samorządowych w kraju pobytu

Więcej na temat rozporządzenie w sprawie dokumentów urzędowych (rozporządzenie 2016/1191), przyjęte 6 lipca 2016 r. i stosowane we wszystkich państwach UE od 16 lutego 2019 r. można przeczytać w serwisie E-justice.europa.eu.

Danuta Wojtaszczyk

Źródło: E-justice.europa.eu., Nasz Świat

 

 

 

 

Rekordowy poród w Krakowie. Zdarza się raz na 4,7 miliarda ciąż

Dlaczego kobiety tkwią w przemocowym związku: siedem przyczyn