in ,

Oskary Polonii włoskiej rozdane! Oto laureaci konkursu ‘Polak Roku we Włoszech 2019’

14 września br. w siedzibie Rady Regionu Kalabria na południu Włoch odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom “Polaka Roku we Włoszech”. Konkurs od trzech lat organizowany jest przez Związek Polaków w Kalabrii (ZPwK) i objęty patronatem m. in. Poseł na Sejm RP Bożeny Kamińskiej, Regionu i Prowincji Kalabrii oraz Miasta Reggio di Calabria.

Zwycięzców tegorocznej, 3. edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech” wyłoniła jedenastoosobowa Kapituła, składająca się z przedstawicieli środowisk akademickich, organizacji polonijnych i instytucji kulturalnych oraz władz rządowych i samorządowych. Pracom Kapituły przewodniczyła poseł Bożena Kamińska z Sejmowej Komisji do Spraw Łączności z Polakami za Granicą.

Gospodarzami gali rozdania nagród były panie: Katarzyna Gralińska – pomysłodawczyni Konkursu i prezes ZPwK oraz Magdalena Ratajewska – sekretarz Kapituły Konkursu i członek zarządu ZPwK.
Statuetka „Polaka Roku we Włoszech” znalazła się dotychczas w rękach zaledwie kilku wybitnych osobistości nagradzanych w pięciu kategoriach: Działalność kulturalno-artystyczna, Nauka i Edukacja, Działalność społeczna, Działalność gospodarczo-przedsiębiorcza oraz Polak z wyboru (adresowana do cudzoziemców zasłużonych dla Polski). Organizatorzy konkursu od samego początku stawiali sobie za cel, aby statuetki „Polaka Roku we Włoszech” trafiały do tych osób, które w sposób wybitny zasłużyły się dla Polonii i dla Polski. Prestiżowe tabliczki i medale, wręczane zwycięzcom II i III miejsca, otrzymują kandydaci, którzy szczególnie zasłużyli się dla promowania pozytywnego wizerunku Polaka i Polski we Włoszech.

W tym roku Kapituła Konkursu „Polaka Roku we Włoszech” podjęła decyzję o przyznaniu dwóch nagród specjalnych. Ponadto Kapituła złożyła wyrazy uznania i przyznała okolicznościowe dyplomy osobom zgłoszonym do udziału w konkursie, które nie zakwalifikowały się do grona finalistów.

Oto, laureaci konkursu Polaka Roku we Włoszech 2019 (z podziałem na kategorie):
Kategoria: Działalność kulturalno-artystyczna
W tym roku nie przyznano żadnej nagrody w tej kategorii

Kategoria: Nauka i edukacja
Statuetkę Polaka Roku we Włoszech 2019 za całokształt działalności Kapituła przyznała ks. Arkadiuszowi Noconiowi.

ks. Arkadiusz Nocoń

Arkadiusz Nocoń jest kapłanem archidiecezji katowickiej, doktorem literatury chrześcijańskiej i klasycznej, pracownikiem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W swoim dorobku posiada wybitne zasługi na rzecz krzewienia we Włoszech wiedzy o Polsce i wielkich Polakach. Autor kilkunastu publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z zakresu patrologii, hagiografii i literatury pięknej. Polacy przybywający do Rzymu znają i cenią zwłaszcza przewodnik jego autorstwa „Śladami Jana Pawła II po Watykanie” oraz jego najnowszą książkę „Święci, bo nie udawali świętych”. Ks. Nocoń jest ponadto autorem nagrodzonej przez Włochów antologii polskich poetów oraz książki “Astri del deserto”, w której zapoznaje włoskiego czytelnika m. in. z polską poezją, literaturą piękną, publicystyką. Lista działań ks. Arkadiusza Noconia na rzecz promocji pozytywnego wizerunku Polaka we Włoszech jest bardzo długa. Wymieniamy niektóre z nich: Pomysłodawca i jeden z organizatorów rzymskich obchodów 750-lecia śmierci św. Jacka, w ramach których trzykrotnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” (po raz pierwszy z chórem, baletem i orkiestrą w Auli Pawła VI), na Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum” odbyło się Międzynarodowe Sympozjum poświęcone polskiemu świętemu (prelegenci z Litwy, Łotwy, Czech, Danii, Ukrainy, Węgier, Włoch, Polski); w Bazylice św. Sabiny poświęcona została tablica z mozaiką upamiętniająca pobyt w klasztorze na Awentynie św. Jacka; w kościele św. Stanisława został odnowiony obraz św. Jacka autorstwa Antiveduto Grammatica; Pomysłodawca i fundator tablicy poświęconej polskiemu malarzowi Janowi Styce na Capri; Fundator pierwszej w Afryce kaplicy poświęconej św. Jackowi (Zambia, diecezja Monze, parafia Turn Pike).

II miejsce w Kategorii Nauka i Edukacja przyznano panu Włodzimierzowi Rędziochowi

W imieniu Włodzimierza Rędziocha, II nagrodę w konkursie Polak Roku we Włoszech odebrała Katarzyna Gralińska, prezes Związku Polaków w Kalabrii

Włodzimierz Rędzioch – inżynier, publicysta watykanista dziennikarz Tygodnika Katolickiego Niedziela, pracownik Centrum dla Pielgrzymów Polskich „Corda Cordi” w Rzymie, pracownik administracji „L’Osservatore Romano”, rzymski korespondent tygodnika „Niedziela”, współpracownik amerykańskiego miesięcznika „Inside the Vatican’’, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu św. Sylwestra Papieża w 2006 r. oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Autor kilkunastu książek m.in. o Watykanie oraz przewodników m.in. po Ziemi Świętej i po sanktuariach maryjnych. Promotor pielgrzymowego szlaku do Santiago de Compostela: autor pierwszego polskiego przewodnika po szlaku: “Santiago de Compostela – pielgrzymi szlak do grobu św. Jakuba” (Pallotyński Sekretariat Misyjny, 1997 r.). Z okazji kanonizacji Jana Pawła II opublikował książkę o Papieżu „Niezapomniany. Jan Paweł II we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników” (Wydawcy: Dom Rodzinny Jana Pawła II oraz Rafael), z unikalnym wywiadem z Benedyktem XVI.

III miejsca w kategorii Nauka i edukacja – nagrody nie przyznano

KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

W tej kategorii w tym roku przyznano tylko jedną nagrodę: I miejsce. Statuetkę „Polaka Roku we Włoszech” 2019 za całokształt działalności otrzymała pani Dorota Wiśniewska.

Dorota Wiśniewska ze statuetką Polaka Roku we Włoszech

Dorota Wiśniewska jest prezesem polonijnego Stowarzyszenia „Via dell’Ambra”. Zgodnie z celami tej organizacji dba o dobre imię Polski i szerzy polską kulturę, podtrzymuje polskie tradycje i wspiera rodaków. Organizatorka licznych imprez charytatywnych na rzecz chorych i potrzebujących Polaków, głównie dzieci, zarówno tych mieszkających w Polsce jak i we Włoszech. W lipcu 2012 wraz z grupą włoskich wolontariuszy Amici del Mulino, w San Felice s/Panaro w miasteczku namiotowym zorganizowała posiłek, a w późniejszym terminie 2.09.2012 odbył się, charytatywny koncert z udziałem polskiej sopranistki Dominiki Zamary. Wśród poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w maju 2012 były aż trzy polskie rodziny, którym przyszło mieszkać w namiocie. Zorganizowała ponadto koncerty przedstawiające włoskiej publiczności muzykę polskich kompozytorów, wieczory poezji oraz liczne wystawy o tematyce historycznej, m.in. o Niedźwiedziu Wojtku, Kobietach -Kierowcach z 2-go Korpusu Polskiego, O Polakach w Apulii w latach 1944/46, o maszynie cyfrującej Enigma, o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, o dzieciach z łódzkiego ghetta i o Rodzinie Ulmów oraz wystawy o sławnych Polakach m.in. o: M. Curie-Skłodowskiej, o Janie Pawle II-gim, Januszu Korczaku czy Mikołaju Koperniku.

KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA
W tej kategorii przyznano w tym roku tylko jedną nagrodę: prestiżowe II miejsce otrzymała pani Aleksandra Carollo.

Aleksandra Carollo od 2016 roku jest prezesem zarządu (amministratore unico) spółki Trapani Easy s.r.l.s., która zajmuje się m.in. promocją zachodniej Sycylii we Włoszech i Europie. Aleksandra prowadzi także prywatny punkt informacji turystycznej, wypożyczalnię samochodów oraz dom wczasowy. Ważniejsze sukcesy Carollo to: Pomoc w rozwoju zawodowym studentom z Europy poprzez możliwość uczestnictwa w praktykach finansowanych z programu „Erasmus Plus”. W ciągu 3 lat w praktykach wzięło udział 13 studentów z Polski, Mołdawii, Rumunii, Francji i Anglii; Promocja Zachodniej Sycylii na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu w 2016, 2018, 2019 roku i oraz na targach Tour Salon w Poznaniu w 2018 r., promowanie turystyki polsko-włoskiej poprzez zapraszanie sławnych blogerów podróżniczych z Polski i Włoch.

POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE

Nagroda przyznawana jest cudzoziemcom nie posiadającym polskiego obywatelstwa, ale sercem i pracą związanym z narodem polskim. W tym roku nagrodzono w tej kategorii aż sześciu Włochów – wszyscy mają w swoim dorobku szczególne zasługi na rzecz promocji dobrego imienia Polaka.

Od lewej: Pier Luigi Consorti – II miejsce w kategorii “Polak z wyboru”, Dominika Friedrich – wyróżnienie Kapituły, Luisa Corazza – prezes Stow. Wolontariatu Grupa MontePaolo ze statuetką Polaka Roku w Kategorii “Polak z wyboru”, Roberto Giordano – II miejsce w kat. “Polak z wyboru”, Katarzyna Gralińska – prezes Związku Polaków w Kalabrii, Dorota Wiśniewska – Nagroda „Polaka Roku we Włoszech” 2019 w kat. Działalność społeczna, poseł na Sejm RP –Bożena Kamińska, Monika Jakieła – laureatka I miejsca w ubiegłorocznej edycji „Polaka Roku we Włoszech” w kat. “Działalność gospodarczo-przedsiębiorcza”, z tyłu: Magdalena Ratajewska – sekretarz Kapituły Związku Polaku w Kalabrii, wokalistka z Izraela, laureatka I-go Międzynarodowego Konkursu Muzyki i Tańca, Francesco Ambrico – II miejsce w kat. “Polak z wyboru”, Stefano Ioli Calabrò – burmistrz miasta Sant’Alessio in Aspromonte, Antonino Castorina – radny Urzędu Miasta Reggio di Calabria oraz Città Metropolitana, Czesław Renkiewicz – prezydent Suwałk, Aleksandra Carollo – II miejsce w kat. „Działalność przedsiębiorczo-gospodarcza”, Danuta Wojtaszczyk – odebrała statuetkę w imieniu nagrodzonego w kat. “Nauka i Edukacja ks. Arkadiusza Noconia, Paweł Durakiewicz – wyróżniony nagrodą specjalną Kapituły właściciel ośrodka leczenia uzależnień.

I miejsce i statuetkę „Polaka Roku we Włoszech” 2019 otrzymało Stowarzyszenie Wolontariatu Grupa Modlitewna MontePaolo (Associazione di Volontariato Gruppo di Preghiera di Montepaolo). Nagrodę w imieniu Stowarzyszenia odebrała jego prezes – Luisa Corazza.
Grupa MontePaolo od ponad 20-stu lat świadczy pomoc humanitarną na rzecz Polaków w trudnej sytuacji materialnej, polskim rodzinom poszkodowanym przez klęski żywiołowe oraz chorym. Szacuje się, że wolontariusze MontePaolo wysłali do Polski kilkaset tysięcy ton artykułów spożywczych, medykamentów, odzieży, a także materiałów budowlanych. W ostatnich latach grupa modlitewna MontePaolo, oprócz pomocy materialnej, postanowiła wspierać Polskę także na polu kulturalnym, włączając się w organizację takich wydarzeń jak:
– Konferencji, koncertu i wystawy pt. “Maria Skłodowska Curie, ovunque la prima” / „Maria Skłodowska Curie, wszędzie pierwsza”;
– Wystawy, spektaklu i konferencji poświęconych św. Maksymilianowi Kolbe;
– Cyklowi wydarzeń kulturalnych z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. „DAL CONCILIO ALLA CANONIZZAZIONE” (od konklawe do kanonizacji) oraz “KAROL WOJTYŁA IN BIANCO E NERO” (Karol Wojtyła – wystawa fotograficzna z udziałem arcybiskupa Lwowa Mieczysława Mokrzyckiego, byłego sekretarza Ojca Świętego;
– Wystawy i konferencji poświęconych życiu i działalności Mikołaja Kopernika. Nicolò Copernico, życie i twórczość”;
– Prezentacji książki „Obok Jana Pawła II”, napisanej przez polskiego watykanistę Włodzimierza Rędziocha;
– Prezentacji z okazji 18-go Dnia Pamięci Świadectwa Witolda Burdy Postulatora Spraw Beatyfikacji w Zgromadzeniu Świętych Rodziny Ulm
– Ponadto, w porozumieniu z diecezją Forlì, grupa wsparła zakup i transport  relikwii św. Jana Pawła II na poświęcenie kościoła Capocolle w Bertinoro (FC) i bazyliki San Mercuriale di Forlì.

II miejsce ex aequo otrzymali: Pier Luigi Consorti, Roberto Giordano,  Francesco Ambrico i Alessandro Ajres.

Roberto Giordano – pochodzący z Neapolu reżyser i aktor. Napisał spektakl i przeniósł go na scenę teatru o Irenie Sendlerowej, odważnej polskiej bohaterce, która zorganizowała sieć pomocową w czasie II-giej wojny światowej, przenosząc ponad 2.500 żydowskich dzieci z getta warszawskiego w bezpieczne miejsce. Po przedstawieniu reprezentowanym między innymi w czerwcu w Polsce (w Warszawie i Krakowie) powstała książka, która ze względów kulturowych zasłużyła na patronat Amnesty International, Ambasady RP w Rzymie, Konsulatu Honorowego Rzeczpospolitej Polskej w Neapolu. Książka została przedstawiona w kilku włoskich miastach: od Genui po Bari, od Ankony po Neapol, od Salerno po Eboli, a także w licznych instytucjach edukacyjnych w regionie Kampanii.
29 stycznia 2018 r. z okazji Dnia Pamięci Roberto Giordano został zaproszony do Warszawy do Włoskiego Instytutu Kultury. Ponadto co roku 29 stycznia na Uniwersytecie Federico II w Neapolu odbywają się uroczystości z okazji obchodów Holokaustu.
Jego książka jest jedynym tekstem dramaturgicznym we Włoszech (i nie tylko) na temat Sendler. Została przetłumaczona w czerwcu na język polski przez wybitnego profesora Leszka Kazanę i zostanie opublikowana w 2020 r. Tłumaczona też jest po chorwacku, dzięki dużym zainteresowaniem społeczności żydowskiej w Zagrzebiu.
Więcej informacji na temat Roberta Giordano oraz jego publikacji i sztuki teatralnej poświęconej Irenie Sandler znajduje się na stronie: http://www.irenasendler.it/roberto-giordano/

Francesco Ambrico – urodzony w 1959 roku, mieszka i pracuje w mieście Matera. Pasjonat historii swojego miasta i regionu, a za sprawą swojego ojca Mario Ambrico zaczął odkrywać i badać wydarzenia związane z obecnością 2-go Korpusu Polskiego w Materze.
W kwietniu 1991 r., z okazji wizyty duszpasterskiej w Materze św. Jana Pawła II wraz ze swoim ojcem przygotowali niezwykłą niespodziankę dla polskiego Papieża: wystawę fotograficzną zatytułowaną „Hołd dla Polski”, ukazującą nieopublikowane zdjęcia zrobione w Materze w czasie wojny przez operatorów kina 2-go Korpusu Polskiego (zdjęcia pozyskane w muzeum gen. Władysława Sikorskiego w Londynie). W kolejnych latach zorganizował kolejne wystawy oraz konferencje na temat 2-go Korpusu Polskiego gen. Wł. Andersa. Francesco Ambrico przyczynił się do odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej żołnierzy 2-go Korpusu Polskiego, którzy w latach 1944–1946 wybrali Materę jako siedzibę swoich szkół oficerskich. Za swoje wieloletnie zasługi na rzecz rozsławiania bohaterstwa oręża polskiego i żołnierzy 2-go Korpusu Polskiego odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (2015 r.) oraz medalem „Pro Memoria”.

Alessandro Ajres –  nazywany przez przyjaciół Olkiem. Z językiem polskim spotkał się przez przypadek w czasie studiów. Wtedy też odkrył naszą literaturę oraz poezję i poprzez którą, jak mówi, zakochał się po uszy w Polsce. W 2010 roku założył stowarzyszenie „Polski Kot”, którego pierwotna nazwa miała brzmieć „Polski Kąt”. Niestety z powodów języka internetowego z kąta pozostał jedynie koci ogonek. Na początku 2011 roku, dzięki wielu staraniom Olka, otwarto klub o tej samej nazwie, w którym do dnia dzisiejszego organizowane są imprezy polonijne oraz spotkania prezentujące inne kraje słowiańskie. Od 2015 roku, corocznie, z inicjatywy „Polskiego Kota”, w Turynie odbywa się Festiwal „Slavika”, czyli festiwal kultur słowiańskich. Podczas trwającej tydzień imprezy, odbywają się projekcje filmowe, wystawy, wieczory autorskie, koncerty oraz wieczory kulinarne. Na festiwal zapraszani są wybitni goście z Polski i innych krajów Europy środkowo-wschodniej. „Polskiego Kota” można nazwać „Małą Polską” w sercu Piemontu. Bywali tu m.in. piłkarz reprezentacji Polski – Kamil Glik oraz Jaś Gawroński. Stałymi gośćmi klubu są także Polacy oraz członkowie stowarzyszenia Ognisko Polskie w Turynie z Ulrico Leiss – konsulem honorowym RP w Turynie na czele.

Pier Luigi Consorti – już od 1984 roku przy swojej parafii San Giovanni Evangelista w Forlì angażował się w zbiórkę darów w ramach niesienia pomocy humanitarnej ludności Polski. Wysyłane regularnie TIR-y dostarczały Polakom żywność, ubrania, lekarstwa, aparaturę medyczną, meble i artykuły budowlane. W kolejnych latach Pier Luigi Consorti osobiście przewoził zebrane dary, pracując jako kierowca. Pier Luigi Consorti jest Kawalerem Zakonu Rycerzy Matki Bożej. Aktywny członek Stowarzyszenia Grupy Modlitewnej MontePaolo (patrz opis powyżej). wraz z Grupą organizuje wydarzenia kulturalne promujące polską historię i kulturę. Dzięki jego staraniom udostępniono lokal w Forlì, w którym możliwe było zorganizowanie okresowych dyżurów konsularnych przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie. Pier Luigi Consorti angażuje się ponadto w wiele innych inicjatyw mających na celu promocję Polski. Zdeklarowany polonofil i polski patriota.

III miejsce otrzymał prof. Antonio Mercurio
Antonio Mercurio jest założycielem Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Bari, którego celem jest stworzenie centrum dla wszystkich Polaków mieszkających we Włoszech, w szczególności w Apulii. Stowarzyszenie jest bliskie Polakom, ma na celu promowanie i rozpowszechnianie języka i kultury polskiej we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem Apulii. Stymuluje zainteresowanie nie tylko dorosłych, ale także i dzieci do poznawania języka polskiego, kultury i jej tradycji. Antonio zorganizował szereg imprez kulturalnych promujących Polskę, m.in. koncert w Bari słynnego polskiego trio Marcina Wasilewskiego, konkurs na tłumaczenia literackie z polskiego na włoski, prezentację sylwetki Ireny Sendler, okrągły stół na temat promocji apulijskiej i polskiej oferty turystycznej oraz wydarzenia kulturalne w 150-tą rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie.

Nagroda specjalna Kapituły 3-ciej edycji konkursu “Polak Roku we Włoszech”
Kapituła konkursu „Polak Roku we Włoszech” przyznała Nagrodę Specjalną p. Pawłowi Durakiewiczowi – założycielowi i właścicielowi ośrodka leczenia uzależnień „Ranczo Salemi” na Sycylii „w uznaniu dla głęboko etycznego wymiaru prowadzonej działalności oraz zasług na rzecz ratowania zdrowia Polaków z kraju i z zagranicy”. Kandydatura p. Pawła Durakiewicza została zgłoszona do konkursu w kategorii „działalność gospodarczo-przedsiębiorcza” nie mogła zostać wzięta pod uwagę przez jury, ze względu na to, że nie został spełniony regulaminowy wymóg udokumentowania co najmniej trzyletniej działalności gospodarczej.

Ponadto Kapituła III edycji „Polaka Roku we Włoszech” przyznała wyróżnienie p. Dominice Friedrich „za publikacje, warsztaty tematyczne i spotkania promujące wśród Polaków w kraju i poza jego granicami, kulturę i kuchnię regionów Włoch: Kalabrii i Sycylii, przyczyniając się tym samym do wzmacniania kontaktów polsko-włoskich”. Dominika Friedrich jest popularną blogerką i autorką przewodników turystycznych po Włoszech.

Na zakończenie uroczystości rozdania nagród Magdalena Ratajewska – sekretarz Kapituły tegorocznej edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech”, odczytała nazwiska osób, które zostały nominowane do tytułu „Polaka Roku we Włoszech” 2019, ale nie zakwalifikowały się do finału, tj. p. Anna Siembida, Waldemar Zientara, Edyta Gawryś oraz Bernarda  Więcheć.

Sekretarz Kapituły poinformowała, że na Konkurs wpłynęło wiele zgłoszeń, jednak część z nich nie mogła zostać wzięta pod uwagę ze względu na to, że kandydaci nie spełniali warunków określonych w regulaminie lub ich kandydatury były sprzeczne z nim (nadesłano m.in. zgłoszenia osób nagrodzonych I, II lub III miejscem w poprzednich edycjach konkursu).

Uczestniczący w Gali rozdania nagród przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z ogromnym uznaniem wypowiadali się na temat działalności Związku Polaków w Kalabrii, który od ponad 16 lat, pod kierunkiem prezesa Katarzyny Gralińskiej, wpływają na zacieśnianie więzów przyjaźni i współpracy pomiędzy narodem polskim i włoskim. Radny miasta Reggio di Calabria  i okręgu administracyjnego Città Metropolitana – adw. Antonino Castorina wyjaśnił, że nieprzypadkowo uroczystość wręczania nagród “Polaka Roku we Włoszech” odbywa się w salach Palazzo di Consiglio Reggionale – „Władze Kalabrii są wdzięczne Związkowi Polaków w Kalabrii za wieloletni wkład w życie społeczne i kulturalne regionu” – powiedział Castorina.
Poseł na Sejm RP Bożena Kamińska przewodnicząca Kapituły „Polaka Roku we Włoszech”, złożyła wyrazy uznania dla działalności Związku Polaków w Kalabrii oraz podziękowania dla wszystkich laureatów konkursu za wnoszony wkład w promocję pozytywnego wizerunku Polski we Włoszech.

Uroczystość wręczenia nagród „Polaka Roku we Włoszech” 2019 zbiegła się z galą wręczenia nagród uczestnikom I Międzynarodowego Konkursu Muzyki i Tańca zorganizowanego przez Związek Polaków w Kalabrii. Uczestnicy i goście obu wydarzeń wspólnie spędzili sobotnie popołudnie i wieczór. Honorowymi gośćmi uroczystości galowych byli oprócz poseł Bożeny Kamińskiej i przedstawicieli władz Kalabrii również: burmistrz miasta Sant’Alessio in Aspromonte Stefano Ioli Calabrò,  prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Agnieszka Domalewska po. Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu oraz radny Marek Zborowski-Weychman. W konkursowych zmaganiach muzyczno-tanecznych, które odbywały się w Sant’Alessio in Aspromonte wzięli udział młodzi artyści z Polski, Włoch, Gruzji, Ukrainy i Izraela.

W uroczystości rozdania nagród III-ciej edycji „Polaka Roku we Włoszech” wzięła udział Danuta Wojtaszczyk, redaktor „Naszego Świata,  laureatka – w duecie z Anną Malczewską – ubiegłorocznej edycji (statuetkę Polaka Roku dziennikarki otrzymały za całokształt działalności na rzecz Polaków we Włoszech). Obecny był również p. Jacek Pydyn, operator polonijnej telewizji VideoPyja.

Realizacja III. edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech” przez Związek Polaków w Kalabrii była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu organizacji, instytucji i wolontariuszy, m.in. dzięki: pani Poseł Bożenie Kamińskiej z Sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą, władzom Regionu, Prowincji oraz Miasta Reggio di Calabria, burmistrzowi i radnym gminy Sant’Alessio in Aspromonte oraz pani Giuseppinie Lucisano – właścicielce „Reghion Tipicità Calabrese”.

Sponsorzy III. edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech”:
Gerardo Sacco – Gioielli italiani
Domenico Mammone – Unipromos
Mikołaj Winnicki prezes stowarzyszenia „Accademia dei Rampanti”
Michał Zalewski – właściciel sklepu polskiego „U Michała” w Rzymie
Monika Rutkowska – właścicielka kwiaciarni „Heller”
Katarzyna Gralińska – prezes ZPwK i UAIP

Redakcja

 

To spotkanie pokaże Wam dlaczego warto wrócić i robić biznes w Polsce

NOWOŚĆ WYDAWNICZA o opiekunie Polaków na emigracji