in

Oto, ilu Polaków przebywa na emigracji i jakie kraje najczęściej wybierają

Według najnowszych danych GUS, pod koniec 2017 r. za granicą przebywało ponad 2,5 mln Polaków, to o 25 tys. więcej niż w roku poprzednim. Oto, gdzie najczęściej wyjeżdżają.

fot. pixabay.com/CC0

„Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku, w końcu 2017 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2 540 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 25 tys. (1%) więcej niż w 2016 roku. W krajach europejskich przebywało około 2 241 tys. osób (o 27 tys. więcej niż w 2016 r.), przy czym zdecydowana większość – około 2 121 tys. – w państwach członkowskich UE” czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Gdzie w UE było nas najwięcej pod koniec 2017 r.?

Według najnowszych danych, spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (793 tys.), Niemczech (703 tys.), Holandii (120 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.).

Według GUS, w ubiegłym roku odnotowano wzrost liczby Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, czyli w głównych krajach docelowych emigracji z Polski w ostatnich latach. W przypadku Wielkiej Brytanii w porównaniu do 2016 r. odnotowano wzrost o 5 tys. (0,6 %), z kolei w Niemczech liczba przebywających Polaków zwiększyła się o 16 tys. (ok. 2,3%). O 4 tys. (3,4%) wzrosła liczba emigrantów z Polski przebywających w Holandii.

Nieznaczny wzrost zaobserwowano również w innych krajach UE – Austrii, Danii i Szwecji, natomiast niewielki spadek liczby emigrantów z Polski w stosunku do roku poprzedniego odnotowano natomiast w Hiszpanii, Grecji i Włoszech.

Szacuje się, że ponad 80% czasowych emigrantów z Polski przebywa za granicą co najmniej 12 miesięcy; osoby te zaliczane są do emigrantów długookresowych.

Głównym powodem wyjazdów jest chęć podjęcia pracy za granicą.

 

Oto, jak rozwijała się emigracja Polaków do Włoch w latach 2004-2005 oraz 2010-2017

Według danych szacunkowych GUS, w 2004 roku we Włoszech przebywało 59 tys. Polaków, rok później było ich 70 tys. W 2010 roku w RFN przebywało 92 tys. naszych rodaków, a w 2011 94 tys. Rok później 97 tys., a 96 tys. W 2014 roku odnotowano, że liczba Polaków we Włoszech była taka sama, jak rok wcześniej, a w 2015 zmniejszyła się o 2 tys. W 2016 roku natomiast na Półwyspie Apenińskim zamieszkiwało 93 tys.  Polaków, natomiast pod koniec 2017 roku ich liczba spadła do 92 tys.

 

Wiek polskich emigrantów

Jak zauważają autorzy raportu, wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin najliczniej reprezentowana jest obecnie grupa wieku 30-34 lat oraz 35-39 lat. Natomiast 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-24 lat i 25-29 lat. Można zatem przypuszczać, że znaczna część osób, które wyjechały za granicę w pierwszych latach po wstąpieniu Polski do UE, pozostała za granicą do chwili obecnej.

 

Jednocześnie nastąpił dalszy wzrost liczby osób, zameldowanych na stałe w Polsce, a przebywających przez okres powyżej 3 miesięcy w krajach europejskich nienależących do UE – najwięcej takich osób przebywało w Norwegii (ok. 85 tys. – podobnie jak rok wcześniej), wzrost liczby Polaków raportują m.in. Szwajcaria i Islandia, podano także.

GUS zastrzegł, że wyniki szacunku pokazują przede wszystkim trend oraz kierunki wyjazdów Polaków i nie powinny być traktowane jako “twarde” dane, a jako wartości przybliżone.

Urząd wyjaśnił także, że szacunki przedstawiają liczbę emigrantów z Polski przebywających czasowo za granicą – według stanu w końcu roku, nie są zatem strumieniami migracji, czyli liczbą wyjazdów w poszczególnych latach.

Treviso: Msza św. po polsku

Świece dla Pokoju. Apel syryjskich dzieci o pokój