in

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1979 r.

40 lat temu, w dniach 2–10 czerwca 1979 r., odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Miała ona znaczenie nie tylko dla wolności Kościoła w zniewolonym kraju, lecz również pośrednio przyczyniła się do odzyskania przez Polskę swobód demokratycznych.

Pittore polacco HENRYK SIEMIRADZKI (1843-1902) – Il necrologio sulla rivista italiana “EMPORIUM”

Nowy singiel: Primaluce & Masullo Vs Erasmo – Two Hearts