in

Polacy chcą emigrować z kraju, ale boją się ataków terrorystycznych

Polacy chcą wyjeżdżać nadal do pracy za granicę i najchętniej jako kraj osiedlenia wybierają Niemcy, Wielką Brytanię i USA, choć coraz więcej osób boi się wyjeżdżać do pracy z powodu zagrożenia terrorystycznego.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez  firmę Work Service w listopadzie 2016 r. wynika, że Polacy nadal myślą nad wyjazdem za granicę do pracy. Jest to najniższy wynik od 2014 r.

– Bezrobocie w Polsce jest najniższe od 25 lat, mimo to, co czwarty Polak obawia się utraty pracy, a ponad połowa nie widzi poprawy sytuacji na rynku zatrudnienia. Kondycja polskiej gospodarki, mimo że gorsza niż zapowiadano, prognozy wzrostu zatrudnienia oraz obawa przed zamachami terrorystycznymi wyhamowały nieco trend emigracyjny. Nadal jednak 12% Polaków chce pracować za granicą. Ogólna liczba chętnych do wyjazdu wprawdzie spadła, ale jednocześnie nastąpiła zmiana jakościowa: cały czas jest w Polsce stała grupa osób, dla których czasowe wyjazdy do pracy stały się sposobem na życie – mówi Marek Truskolaski, ekspert Work Service Express.

Preferowane kraje emigracji

Wśród najpopularniejszych kierunków emigracji Polaków wymieniane są dwa kraje europejskie: Niemcy (17%) i Wielka Brytania (14%). Jednak w porównaniu z badaniem z maja br. oba kierunki straciły na zainteresowaniu, większy spadek odnotowały Niemcy – o 17 p.p., a Wielka Brytania o 4 p.p. Jeszcze rok temu Niemcy wybierało 31% badanych, a Wielką Brytanię 30%. Trzecie miejsce na podium, po raz pierwszy od momentu prowadzenia badania, zajął kraj spoza Unii Europejskiej – Stany Zjednoczone z wynikiem 8%. Jednak USA osiągnęły ten wynik ex aequo z Hiszpanią i Norwegią. Do Włoch natomiast chciałoby wyjechać 2% ankietowanych. Znacząco, bo o 14 p.p. wzrosła liczba osób, które nie potrafią wskazać kierunku ewentualnej emigracji, co może oznaczać, że rozważanie wyjazdu w znacznym stopniu pozostaje w fazie życzeń.

Branże, w których chcieliby pracować Polacy na emigracji

Polacy planujący wyjazd za granicę w ciągu najbliższych 12 miesięcy najczęściej chcieliby podjąć pracę w branży budowlanej (18%), w rolnictwie i sadownictwie (15%) oraz w logistyce (14%). Co ciekawe, 12% osób planujących wyjazd za granicę do pracy chciałoby prowadzić własną działalność gospodarczą. 8% badanych nie potrafiło wskazać, branży w której chcieliby podjąć zatrudnienie.

Zagrożenie terrorystyczne i wpływ na decyzję o wyjeździe

Spadek zainteresowania najpopularniejszymi do tej pory kierunkami, może wynikać także z poczucia zagrożenia terrorystycznego w Europie Zachodniej. Polacy myślą o wyjeździe, ale najbliższe, europejskie kierunki budzą w nich obawy.

Dla co drugiej osoby zagrożenie terrorystyczne nie ma wpływu na decyzję o emigracji. Ponad 38% badanych twierdzi, że zagrożenia zamachami w Europie negatywnie wpływają na ich decyzję o wyjeździe. Biorąc pod uwagę dane o zamachach terrorystycznych i fakt, że znacząco wzrosła liczba osób, które nie potrafią określić kraju, do którego chciałyby wyjechać, można wywnioskować, że Polacy są ostrożni w podejmowaniu decyzji o pracy w krajach Europy Zachodniej.

– Zamachy terrorystyczne wpływają na życie Europejczyków, nie tylko tych, którzy żyją we Francji, Niemczech czy Belgii i są najbliżej wydarzeń z ostatniego roku. Współczesne środki masowego przekazu sprawiają, że wszyscy w pewnym sensie jesteśmy świadkami tego co dzieje się w Zachodniej Europie. Zagrożenie atakami wywołuje kłopoty w turystyce, transporcie lotniczym, ubezpieczeniach, a także bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Najnowsze dane naszego raportu pokazują, że wpływają także na migracje zarobkowe Polaków – tłumaczy Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A. i dodaje. – Świadczy o tym ogólny spadek zainteresowania emigracją, a także mniejsze zainteresowanie wyjazdem do Niemiec i Wielkiej Brytanii.

 

Dane prezentowane w ramach raportu Migracje Zarobkowe Polaków zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut badawczy Millward Brown S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie 19‒21 sierpnia 2016 r.

Zapominanie ojczystego języka

Polskie tradycje wielkanocne podczas Festa dei Mondi w Genui