in

Polscy policjanci patrolują stoki włoskich Dolomitów

Fot. Policja.pl

Od 6 lutego, przez okres trzech tygodni dwóch polskich policjantów pełni służbę patrolową na terenie Republiki Włoskiej. Polscy policjanci asystują i pomagają włoskim kolegom podczas wspólnych patroli policyjnych na stokach narciarskich. Służbę tą policjanci pełnią w rejonie miejscowości Madonna di Campiglio, gdzie co roku czas wolny spędza tysiące polskich turystów.

Współpraca w zakresie zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w zimowym sezonie turystycznym realizowana jest na mocy Porozumienia wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli.

Możliwość swobodnego przemieszczania po terenie Unii Europejskiej niesie za sobą nie tylko wiele dobrodziejstw, ale rodzi również szereg zagrożeń. Uwarunkowania te zrodziły potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Obok aktywności w tym obszarze w postaci udziału polskich policjantów w misjach pokojowych poza granicami RP oraz w ramach zadań realizowanych przez oficerów łącznikowych polskiej Policji, niezwykle ważną i w praktyce sprawdzoną sferą aktywności jest organizacja tzw. wspólnych patroli międzynarodowych.

Fot. Policja.pl

Przedsięwzięcia tego rodzaju organizuje Biuro Prewencji we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Patrole międzynarodowe są szczególnie efektywne w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Przykładem tego rodzaju współpracy są patrole polskich policjantów ze stroną chorwacką i bułgarską, które organizowane są w okresie letnim.

Do zadań polskich policjantów pełniących służbę we Włoszech należy:

  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi za granicą,
  • ułatwienie komunikacji z miejscową policją,
  • pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z placówkami dyplomatycznymi,
  • podtrzymanie statusu obywateli polskich za granicą jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami innych państw.

Miejmy nadzieję, że polscy policjanci nie będą mieć zbyt wielu okazji podejmowania interwencji, albowiem polscy turyści nie tylko na terenie Włoch mają opinię bardzo uprzejmych, zdyscyplinowanych oraz przestrzegających zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych. Stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

Źródło: policja.pl

Informacja pochodzi ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

 

 

Hasło “wódka” w Wikipedii – najlepszym hasłem dotyczącym Polski

W Lamezia Terme zaginęła Polka