in

Polska nie wyraziła poparcia dla Globalnego Paktu ws. Uchodźców

Polska nie wyraziła poparcia dla Globalnego Paktu ws. Uchodźców (Global Compact for Refugees, GCR). To kolejny dokument ONZ, po porozumieniu z Marrakeszu (Global Compact for Migration, GCM), który nie został poparty przez Polskę.

Pomimo tego, że dokument podkreśla dobrowolny charakter przyjmowania uchodźców, Polska, jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, uznała, że swoje stanowisko wyrazi przez nieuczestniczenie w głosowaniu. Dokument, pomimo niewiążącego charakteru, może być podstawą do wywierania wpływu na poszczególne kraje np. w zakresie dokonywania przesiedleń.

Jak zaznaczył minister Joachim Brudziński w rekomendacji przesłanej do szefa polskiego MSZ, Globalny Pakt ws. Uchodźców (Global Compact for Refugees, GCR) ma charakter politycznej deklaracji i zawiera polityczne zobowiązania do podjęcia konkretnych działań. Mają one na celu utworzenie globalnego podziału odpowiedzialności za uchodźców i obciążeń związanych z ich wsparciem i przyjmowaniem na swoim terytorium.

W ocenie Polski konwencja genewska ws. uchodźców powinna być podstawą prawa międzynarodowego w tej dziedzinie. Dokumenty typu Global Compact on Refugees wprowadzają zbyt wiele dwuznaczności w sprawie zasad międzynarodowego postępowania wobec kryzysów uchodźczych. Polska konsekwentnie broni swoich kompetencji w tej dziedzinie.

Zdaniem Polski przyjęcie deklaracji może skutkować naciskami na nasz kraj ze strony podmiotów związanych z ONZ oraz organizacji pozarządowych, których celem będzie skłonienie rządu do realizacji zobowiązań szerszych niż zakładano (np. dokonywania przesiedleń). Jak zaznaczył szef MSWiA, w ocenie Polski w Pakcie nie położono wystarczającego nacisku na trwałe rozwiązanie sytuacji uchodźców poprzez wspieranie ich w regionach pochodzenia, a także realizację dobrowolnych powrotów do ich państw.

Przypominamy, że wcześniej polski rząd nie poparł porozumienia Global Compact for Migration (GCM). Jak zaznaczył minister Joachim Brudziński podczas październikowej konferencji G6 w Lyonie, projekt porozumienia GCM nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski. Może również stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji. Porozumienie jest sprzeczne z priorytetami polskiego rządu, którymi są bezpieczeństwo polskich obywateli i utrzymanie kontroli nad przepływami migracyjnymi. Z porozumienia Global Compact, oprócz Polski, wycofały się m.in. Austria, sprawująca obecnie Prezydencję w Radzie UE, Węgry, Czechy oraz USA.

Źródło informacji: MSWiA

Roksana Węgiel: na Eurowizji chciałam wystąpić najlepiej w swoim życiu, a przy okazji udało się wygrać

Zmarł reżyser Kazimierz Kutz