in

Polska przekazuje 50 milionów euro na inicjatywę wspierającą kraje dotknięte kryzysem migracyjnym

Polska jako pierwszy kraj UE podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie udziału w Inicjatywie Wzmocnienia Gospodarczego – Economic Resilience Initiative (ERI). 50 milionów euro to bezprecedensowo wysoka kwota przeznaczona przez Polskę na inicjatywę związaną z kryzysem migracyjnym.

Udział Polski w programie to efekt konsekwentnej realizacji rządowej strategii zakładającej, że najskuteczniejszą formą reagowania na kryzys migracyjny jest pomoc udzielana w krajach dotkniętych konfliktem lub krajach ościennych. Przystąpienie do ERI jest solidarnym wkładem Polski w podejmowanie najpoważniejszych wyzwań rozwojowych, humanitarnych i migracyjnych w sąsiedztwie Unii Europejskiej. Udział RP potwierdza rozwój ścisłego partnerstwa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i rosnącą aktywność Polski na jego forum. Wsparcie Polski jest najwyższe z dotąd zadeklarowanych przez państwa członkowskie UE.

ERI obejmie kraje Południowego Sąsiedztwa oraz Bałkanów Zachodnich. Inicjatywa ma na celu zwiększenie odporności ich gospodarek na wstrząsy, takie jak syryjski kryzys uchodźczy. Priorytetem programu są: infrastruktura, rozwój sektora prywatnego oraz zrównoważony wzrost i tworzenie miejsc pracy. Udział Polski w ERI będzie skupiony na działaniach w Libanie, Jordanii oraz Zachodnim Brzegu, co jest spójne z polskim Wieloletnim programem współpracy rozwojowej 2016-2020.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: Serwis Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl

 

 

Nieletnim sprawcom napaści na Polaków w Rimini postawiono 8 zarzutów

Polska: Sejm uchwalił ustawę rozszerzającą prawo do obrony koniecznej