in

Polski przedstawiciel w Radzie ICCROM

Podczas 30. Sesji Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowego Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (skrót ICCROM), które odbywało się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Rzymie do Rady ICCROM na kadencję 2017-2021 został powołany reprezentujący polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Kamil Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. Kamil Zeidler i Dyrektor Generalny ICCROM Stefano De Caro. Fot. www.rzym.msz.gov.pl

ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) jest międzynarodową organizacją rządową, z siedzibą w Rzymie, zrzeszającą 136 państw. Polska jest członkiem ICCROM od 1958 roku. Warto przypomnieć, że członkiem Rady w latach 1960-1970, a także jej prezydentem był prof. Stanisław Lorentz, a Dyrektorem Generalnym ICCROM w latach 1988-1992 prof. Andrzej Tomaszewski. Rada ICCROM składa się z wybitnych ekspertów w dziedzinie konserwacji i odnowie zabytków. Posiedzenie nowowybranej Rady odbyło się 2 grudnia w siedzibie ICCROM.

Źródło: Serwis Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl

Boże Narodzenie w Polsce czy we Włoszech? Coraz więcej Polaków spędza je w Italii

Niemcy: W rocznicę zamachu na jarmarku w Berlinie niemiecki minister przeprasza za błędy