in

Pracownicy domowi, składki i minimalne wynagrodzenia na rok 2023

Rzym, 14 lutego 2023 r – Zostały zaktualizowane minimalne wynagrodzenia i składki na pracę w gospodarstwie domowym na rok 2023.

Minimalne wynagrodzenia

16 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podpisano porozumienie w sprawie nowych minimalnych wynagrodzeń dla pracy w gospodarstwie domowym, wynikających z inflacji. Nowe minimalne stawki obowiązują od 1 stycznia 2023 r.

Tabela minimalnych wynagrodzeń

Protokół porozumienia

Składki

W oparciu o komunikat ISTAT o zmianie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla rodzin robotniczych i urzędników między styczniem 2021 r. a grudniem 2021 r. a okresem styczeń 2022 r. – grudzień 2022 r. w wysokości 8,1%, ustalone zostały nowe progi wynagrodzenia, od których należy obliczać składki na rok 2023 dla pracowników domowych. Na podstawie tych wartości pracodawcy w gospodarstwie domowym obliczą kwoty płatności kwartalnych na bieżący rok oraz płatności należne w przypadku zakończenia stosunku pracy.

Niemcy: Więcej wysiłków na rzecz równego rozłożenia uchodźców ukraińskich między krajami UE

Ukraina, Biden w Polsce od 20 do 22 lutego