in ,

Projekt ‘Bezpieczne Szkoły’

W ramach projektu “Bezpieczne Szkoły” Policja w Rzymie we współpracy z Ambasadą Polską przeprowadzi cykl spotkań z uczniami Szkół Polskich z Rzymu i z Ostii promując inicjatywę wychowania młodych obywateli w poczuciu praworządności.

Począwszy od 19 października Komenda Policji w Rzymie we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie przeprowadzi cykl spotkań z uczniami Szkół Polskich z Rzymu i z Ostii, promując inicjatywę wychowania młodych obywateli w poczuciu praworządności.

Podstawowym założeniem projektu jest uwrażliwienie przyszłych, dorosłych obywateli na kwestie poszanowania praworządności i pokojowej egzystencji, poprzez możliwość skorzystania z doświadczenia technicznego i zawodowego funkcjonariuszy policji.

Zaplanowano 3 spotkania w SPK Rzym i 2 spotkania w SPK Ostia. Ich tematem będzie umiejętność świadomego korzystania z nowych technologii i zaznajomienie z odnośnymi uregulowaniami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy w szkołach, cyberprzemocy oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z internetu i portali społecznościowych. Ponadto, uczniowie klas licealnych będą mogli zapoznać się z problematyką uzależnień.

Spotkania uczniów z przedstawicielami policji, zaangażowanymi w działalność wychowawczo-prewencyjną, będą doskonałą okazją do nabycia wzajemnego zaufania i nawiązania współpracy.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl


Zobacz także:

Każde dziecko może uczyć się języka polskiego we Włoszech?

Polskie i polonijne szkoły we Włoszech

Ocalić od zapomnienia wielką miłość ojca

Włoszczyzna – królewski wybór