in ,

Promocja albumu Grzegorza Gałązki “Święty Jan Paweł II i jego Europa”

Album pokazuje europejskie pielgrzymki Papieża św. Jana Pawła II. Poprzez trafnie dobrane cytaty autor albumu przypomniał, że dla Karola Wojtyły europejska, chrześcijańska cywilizacja była przedmiotem nieustannej, zarówno modlitewnej jak i politycznej, troski. To także dzięki niemu runął mur dzielący Europę Środkową na kraje wolne i zniewolone przez imperializm sowiecki.

Źródło zdjęcia: www.stolicaapostolska.msz.gov.pl

Grzegorz Gałązka towarzyszył z aparatem fotograficznym Papieżowi-Polakowi przez kilkadziesiąt lat jego pontyfikatu – w Rzymie, w Polsce i w czasie pielgrzymek papieskich po całym świecie.

Album, wydany przez wyd. „Michalineum”, a sponsorowany przez Polską Fundację Narodową jest także znakomitą promocją Polski i jej kultury. Walorem książki jest to, iż teksty w niej zawarte są napisane w trzech językach: po angielsku, polsku i po włosku. Jest to szczególnie istotne w roku 40 – lecia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II i nie pozwala zapomnieć o wielkich zasługach Papieża z „dalekiego kraju” dla wspólnoty europejskiej.

Promocja albumu Grzegorza Gałązki, watykańskiego fotografa, pt. „Święty Jan Paweł II i jego Europa” odbyła się w siedzibie la Stampa Estera w Rzymie w dniu 18 października 2018 roku.

Źródło zdjęcia: www.stolicaapostolska.gov.pl

Prezentację prowadziła znana watykanistka Valentina Alazraki, a głos zabrali: Kardynał Zenon Grocholewski, Dr. Leszek Sieluk z PFN, ksiądz Krzysztof Kuźnik – dyrektor wyd. „Michalineum”, Dr. Angelo Scelzo, wicedyrektor watykańskiej Sala Stampa oraz ambasador RP przy SA Janusz Kotański. (Tekst wystąpienia)

Informacja i zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony internetowej Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej – www.stolica.apostolska.gov.pl

 

Rzym: Anna Jagiellonka i Stefan Batory dobroczyńcami Kościoła i Hospicjum św. Stanisława B.M. w Rzymie

Anna Smolińska opowiada o oświacie polonijnej we Włoszech