in

Przedsiębiorcze Polki działające we Włoszech spotkały się z Ambasador Anną Marią Anders

Ambasador Anna Maria Anders zaprosiła do Rzymu przedsiębiorcze Polki działające we Włoszech. IV posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadorze RP w Rzymie, którego tematem była przedsiębiorczość Polek we Włoszech, odbyło się 11 grudnia 2019 r.

Polonijna Rada Konsultacyjna jest platformą porozumiewania się Ambasady RP ze środowiskami polonijnymi we Włoszech w istotnych kwestiach. Jej spotkania poświęcone są każdorazowo uzgodnionej problematyce, wynikającej z potrzeb środowisk polonijnych. Polonijna Rada Konsultacyjna nie jest ciałem o stałym składzie: zależy on każdorazowo od omawianej tematyki.

Dane statystyczne za 2019 r. wskazują na istnienie we Włoszech 4 tys. firm prowadzonych przez Polaków. Aż 50% właścicieli tych firm to kobiety (w przypadku włoskich przedsiębiorców we Włoszech, kobiety stanowią 30%).

W obliczu tych danych, a także coraz szerzej rozwijającej się działalności gospodarczej Polonii we Włoszech, uznano za istotne zwołanie posiedzenia Polonijnej Rady przy Ambasadorze RP w Rzymie, mającej na celu poznanie i integrację kobiecego polonijnego środowiska biznesowego na Półwyspie Apenińskim. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Ambasadę, Wydział Konsularny w Rzymie i Konsulat Generalny w Mediolanie.

Za cel długofalowy Placówka przyjęła stworzenie płaszczyzny do dyskusji, pozwalającej na lepsze określenie roli Polek w rozwoju polonijnej przedsiębiorczości oraz możliwych do podjęcia wspólnych zadań i działań, mających na celu promocję Polski we Włoszech poprzez promowanie własnych biznesów.

W spotkaniu wzięło udział 20 Polek, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Włoch.

źródło: Ambasada RP w Rzymie

10 zabawnych życzeń noworocznych po włosku

Włochy: Książka kobiet imigrantek, aby wesprzeć stowarzyszenie założone przez polską mamę