in

Przywrócono kontrole na polskich granicach

Wybierasz się w najbliższym czasie do Polski? Do 16 grudnia obowiązują kontrole na polskich granicach. Oto, gdzie są przeprowadzane i kto może zostać im poddany.

 

22 listopada, w związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018, na polskiej granicy wewnętrznej została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Do 16 grudnia granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc jest w sumie 264. Kontrole są również prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Granicę można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc jest na granicy lądowej w sumie 264: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12.
Pełną listę takich miejsc można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

TUTAJ znajdziesz wszystkie miejsca.

 

Kto może zostać poddany kontroli granicznej?
Kontrolowane są jedynie osoby wjeżdżające do Polski. Kontrola prowadzona jest w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia. Osoby i pojazdy są typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju.

 

Kontrola dokumentów i sprawdzenie pojazdu
Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz zezwolić na sprawdzenie pojazdu, którym podróżują. W czasie trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kontrole na granicach zostały tymczasowo przywrócone w związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018. 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbywać się będzie od 3 do 14 grudnia br. w Katowicach. Wcześniej – już od 26 listopada będzie odbywać się szereg tzw. posiedzeń przedsesyjnych.

źródło: www.strazgraniczna.pl

 

W Neapolu zaginął Janusz Aleksander Szemerda

Rzym: Koncert polsko-włoskiego zespołu “Giardino di Delizie”