in

Punkty informacyjne INPS-u „INPS per tutti”

Punkty informacyjne „INPS per tutti”, czyli „INPS dla wszystkich”, to nowy projekt włoskiej instytucji ubezpieczeń społecznych, który został zainicjowany w październiku br. w sześciu miastach Włoch (Rzymie, Bari, Neapolu, Turynie, Mediolanie i Bolonii). Inicjatywa ma na celu umożliwienie łatwiejszego dotarcia do instytucji osobom bezdomnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub zamieszkałym w dalekiej odległości od siedziby INPS’u.

Rzymskie punkty zostały utworzone we współpracy z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Obsługują je pracownicy włoskiego zakładu ubezpieczeń społecznych INPS i przeszkoleni wolontariusze.

Punkty znajdują się w następujących lokalizacjach w Rzymie:

 • Centro Astalli, presso via del Collegio Romano n. 1;
 • Comunità di S. Egidio, presso via Arco di San Callisto n. 10;
 • Istituto Opera Don Calabria, via Giambattista Soria, 11;
 • R.S. – Cooperativa Roma solidarietà (Caritas), presso le sedi (alternate) di via di Porta San Lorenzo, 7 e di via delle Zoccolette, 19;
 • Virtus Italia, con presidio a mezzo camper su piazza dei Cinquecento.

Na miejscu można uzyskać informacje na temat przysługujących praw do świadczeń z zakresu zabezpieczeń społecznych, a także złożyć wniosek o przysługujące świadczenia.

Projekt obejmuje zakresem dostęp do następujących włoskich świadczeń:

 • Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza;
 • assegno familiare dei Comuni;
 • assegno di maternità dei Comuni;
 • Bonus Bebè;
 • premio alla nascita;
 • bonus asilo nido;
 • NASpI;
 • assegno sociale;
 • invalidità civile.

Informacja nadesłana przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie

Agnieszka Cegielska: “Naturalnie w kuchni. 60 przepisów na zdrowie”

„PÓKI MY ŻYJEMY”, czyli spotkanie w Reggio Emilia