in

Rzym: 27 stycznia Msza św. w polskim kościele w intencji wszystkich Ofiar II Wojny Światowej.

27 stycznia 2021 r. obchodzić będziemy 76. rocznicę
wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu
Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau oraz
16 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
W związku z pandemią koronawirusa główne obchody
organizowane dotychczas na ternie Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau wyjątkowo odbędą się w przestrzeni
internetowej. Transmisja wydarzenia rozpocznie się
27 stycznia 2021 r. o godzinie 16.00 i będzie dostępna
na stronach www.auschwitz.org oraz 76.auschwitz.org,
a także na kanale YouTube Miejsca Pamięci.

Tematem tegorocznych obchodów jest – LOS DZIECI W AUSCHWITZ.
Historycy szacują, że do Auschwitz deportowanych zostało co najmniej 232 tys. dzieci, z których ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, ok. 3 tys. Polacy, ponad 1 tys. Białorusini oraz kilkuset Rosjan, Ukraińców i innych narodowości. Ogółem w obozie zarejestrowano ok. 23 tys. dzieci i młodocianych, z których w styczniu 1945 r. na terenie Auschwitz oswobodzono nieco ponad 700. W Auschwitz zamordowano ponad 200 tys. dzieci!

W Rzymie, 27 stycznia, w Kościele św. Stanisława B.M. przy Via delle Botteghe Oscure, o godz. 18.30 – zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich Ofiar II Wojny Światowej. Zapraszamy do wspólnej Modlitwy.
Udział we Mszy św. należy zgłosić wcześniej telefonicznie – nr. telefonu: 380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez sms.
Iwona Bigos

Informacje i foto: www.auschwitz.org

Krystyna Żywulska. APEL. Fragm.
Nad Oświęcimiem słońce wschodzi różową smugą jasną.
Stoimy w rzędzie, starzy i młodzi, nad nami gwiazdy gasną.
Stoimy tak w porannym apelu co dzień w pogodę czy słotę
i tylko widać na twarzach wielu rozpacz, ból i tęsknotę.
Czy to możliwe, że człowiek tak podły? Gwizdek, i chwila ciszy.
Gorące do Boga wznosimy modły, Boże! Ty nas na pewno usłyszysz!
Słońce już wyżej stoi na niebie różową, jasną smugą –
Boże! My tak błagamy Ciebie – Czy prawda, że to już niedługo?

szczepionka moderna

Moderna: nasza szczepionka jest skuteczna na warianty koronowirusa: brytyjski i z RPA

straszna śmierć Polaka

Włochy: Straszna śmierć Polaka w Ostii, zmarł po 6 dniach agonii