in

Rzym: Trwają zapisy do Szkoły Polskiej w Ostii

Do końca września trwają jeszcze zapisy do Szkoły Polskiej w Ostii. Jest  ona jedną z  ponad 70 szkół polskich na świecie, prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Szkoła naucza zgodnie z ramami programowymi nauczania uzupełniającego wyznaczonymi przez MEN co stanowi o wysokim poziomie nauczania i pozwala na łatwiejsze wdrożenie dziecka w polski system szkolny w razie powrotu do kraju. W skład Szkoły Polskiej w Ostii wchodzi ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum ogólnokształcące. Nauka jest bezpłatna. Nauczane przedmioty to język polski i wiedza o Polsce (historia Polski, geografia Polski, elementy kultury i tradycji)

Nasi absolwenci dzięki wspólnej pracy szkoły i rodziców:

  • posługują się bardzo dobrze językiem polskim (mówionym, czytanym i pisanym)
  • znają historię Polski od czasów pierwszych Słowian aż po historię współczesną
  • posiadają wiedzę z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski
  • znają i kultywują polskie zwyczaje i tradycje

Szkoła prowadzi zajęcia popołudniami w poniedziałek, wtorek i środę

Regulamin rekrutacji oraz formularz zapisu znajduje się na stronie www.ostia.orpeg.pl

Facebook: Szkoła Polska w Ostii.

Zapraszamy!!!

Włochy: W Rzymie odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny”

Włochy: Ważne informacje dla podróżujących do Włoch. Obostrzenia, które przedłużono do 7 października