in

Spotkanie szefów polskiej i włoskiej dyplomacji w Warszawie

– Łączy nas duża wymiana gospodarcza. Włochy to wielki partner gospodarczy dla Polski. Chcielibyśmy, aby ta współpraca utrzymała się, a nawet rozwinęła – mówił minister Witold Waszczykowski po spotkaniu z szefem MSZ Republiki Włoskiej Angelino Alfano.

Fot. msz.gov.pl

Mamy również nadzieję, że na bazie współpracy gospodarczej jeszcze bardziej podwyższymy współpracę polityczną – kontynuował szef polskiego MSZ.

Podczas spotkania 14 czerwca br. ministrowie omówili perspektywy rozwoju stosunków polsko-włoskich, także w kontekście planowanych Konsultacji Międzyrządowych i wizyty prezydenta Włoch w Polsce, oraz aktualne tematy z agendy europejskiej i międzynarodowej. – Obok kwestii bilateralnych rozmawialiśmy też o sprawach europejskich: przyszłości UE, o Brexicie, [o tym] co nas może czekać po Brexicie – mówił szef polskiej dyplomacji. W szczególności ministrowie odnieśli się do przyszłości UE. Wskazali, że Brexit uzmysłowił rosnące niezadowolenie obywateli Europy z bieżącej polityki i kształtu Unii. Zgodzili się, że Unia wymaga reform, dzięki którym na powrót stanie się bliska Europejczykom i wyznawanym przez nich wartościom, a priorytetem pozostaje bezpieczeństwo oraz poprawa europejskiej konkurencyjności, kluczowa dla wzrostu dobrobytu. Podkreślili także, że ciągłe zagrożenie bezpieczeństwa Europejczyków wymaga od rządzących stanowczej odpowiedzi, a warunkiem skutecznych rozwiązań jest jedność i współdziałanie państw członkowskich.

Wiele miejsca poświęciliśmy też problemowi migracji, który jest ważny dla Włoch, jak i dla Polski – podkreślił minister Waszczykowski. – Wyjaśniliśmy sobie nawzajem, że migracja z południa jest tak samo ważna, jak migracje ze wschodu, które są istotne dla naszego kraju – dodał. Szef polskiej dyplomacji wskazał, że rozmowy dotyczyły także innych niebezpieczeństw „jakie płyną zarówno z południa, jak i ze wschodu: z południa to fala terroryzmu, ze wschodu to nierozwiązany konflikt rosyjsko-ukraiński”.Jesteśmy gotowi współpracować razem nad rozwiązywaniem tych konfliktów. Polska i Włochy to państwa zarówno UE, jak i NATO, i obie te instytucje odpowiadają na konflikt rosyjsko-ukraiński m.in. sankcjami, wzmocnieniem poprzez rozlokowanie wojsk sojuszniczych NATO na terenie flanki wschodniej – mówił minister Waszczykowski.

Szef polskiego MSZ podziękował ponadto stronie włoskiej za poparcie polskiej kandydatury na niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wyrażając uznanie dla dotychczasowej, półrocznej aktywności włoskiej w RB ONZ, podkreślił chęć bliskiej współpracy z Rzymem również na tym forum.

Wizyta ministra spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Włoch Angelino Alfano w Polsce odbywa się na zaproszenie ministra spraw zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: Portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl

W. Brytania: trzech Polaków skazanych za handel ludźmi

Oto, gdzie najlepiej wypocząć nad wodą we Włoszech