in

Spotkanie z burmistrzem Rzymu Virginią Raggi

Burmistrz Rzymu Virginia Raggi spotkała się 24 stycznia z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego. W spotkaniu Ambasadę RP w Rzymie reprezentował radca Szymon Wojtasik, chargé d’affaires a.i.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele placówek dyplomatycznych w Republice Włoskiej, przy Stolicy Apostolskiej oraz organizacji międzynarodowych z siedzibą w Rzymie.

Burmistrz Wiecznego Miasta poruszała tematy takie jak zrównoważony rozwój miast czy wspólne zaangażowanie w wyzwania o charakterze zarówno globalnym jak lokalnym.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie

Bezpłatny kurs internetowy na temat superżywności

Rzym: Zebranie Członków Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech