in

Trwają zapisy na rok szkolny 2021/2022 do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie

Katolicka Polska Szkoła Podstawowa w Rzymie jest sobotnią szkołą polonijną, do której przyjmowane są dzieci z rodzin polskich i polsko-włoskich bez względu na to jakie posiadają obywatelstwo. W rodzinnej atmosferze uczniowie doskonalą znajomość języka polskiego oraz zdobywają wiedzę o Polsce.
Realizowane programy nauczania ułatwiają dzieciom wyjeżdżającym do Polski podjęcie nauki w polskiej szkole. Czytaj dalej poniżej
Uczniowie i wychowawca klasy 5 Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie
Uczniowe klasy 3 Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie

Po ustaleniu szczegółów z Duszpasterzem Szkoły, trzyletni cykl katechezy w klasach I-III może być zaliczony jako przygotowanie do I Komunii św.
Zajęcia odbywają się w soboty (według ustalonego planu lekcji) w godz. 9.00 – 14.30 przy kościele św. Stanisława BM w Rzymie, via delle Botteghe Oscure 15.
Więcej informacji o szkole i zapisach można uzyskać pod numerem telefonu tel. 340 1495096 lub poprzez adres e-mail: a.siess@hotmail.com.

Źródło: Komunikat Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie

Włochy: Rodzina zaginionej Doroty Król prosi o pomoc w poszukiwaniach

Włochy: Umbria, Trydent, Bolzano uznane za strefy wysokiego ryzyka zakażeń koronawirusem