in

UdSC: już ponad 300 tys. cudzoziemców z pozwoleniem na pobyt w Polsce

Liczba cudzoziemców w Polsce, którzy mają pozwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 300 tys. Najwięcej decyzji wydał wojewoda mazowiecki – 100 tys., najmniej woj. świętokrzyski – 3,5 tys. – poinformował we wtorek PAP Urząd do Spraw Cudzoziemców.

“Dane te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce na podstawie wiz” – podkreślił w rozmowie z PAP rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Cudzoziemcom, chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza), urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom Unii Europejskiej i ich rodzinom.

Od 2014 r. liczba cudzoziemców w województwie mazowieckim, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu m.in. zezwolenia na pobyt czasowy lub stały wzrosła dwukrotnie. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (36 tys. osób).

Kolejnymi najbardziej licznymi grupami na Mazowszu są obywatele Wietnamu (9,5 tys.), Chin (6 tys.), Białorusi (5,5 tys.), Indii (3,5 tys.), Rosji (3 tys.), Francji (2,7 tys.), Wielkiej Brytanii (2 tys.), Niemiec (2 tys.) oraz Turcji (1,7 tys.)

Ponad połowa cudzoziemców w województwie mazowieckim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby młode (w wielu 20–39 lat). Co czwarty (26 proc.) ma od 40 do 59 lat, a 14 proc. to osoby poniżej 20 roku życia.

Nieznacznie przeważają mężczyźni – 57 tys. osób, w porównaniu do 43 tys. kobiet.

Wśród najpopularniejszych typów pozwoleń dominują zezwolenia na pobyt czasowy – 55 proc., pobyt stały – 20 proc. oraz zarejestrowany pobyt obywatela UE – 17 proc.

Szczegółowe aktualne dane UdSC dotyczące migracji do Polski można znaleźć na portalu – www.migracje.gov.pl. (PAP)

Źródło: Serwis Polskie Agencji Prasowej – www.pap.pl

 

 

Rekonstrukcja historyczna stworzenia Legionów Polskich we Włoszech – ważne wydarzenie w Mediolanie

“Chmurki w podróży” w Ascoli Piceno