in

Unia za zwiększeniem funduszy UE na politykę migracyjną i ochronę granic

Europosłowie poparli we wtorek zwiększenie budżetu UE na politykę migracyjną i azylową oraz wzmocnienie granic. Budżet Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027 wzrośnie do 9,2 mld Euro.

© European Union 2019 – Source : EP/Michel CHRISTEN

 

Komisja Wolności Obywatelskich zatwierdziła odnowiony Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), którego budżet na lata 2021-2027 wzrośnie do 9,2 mld EUR (10,41 mld EUR w cenach bieżących, o 51 proc. więcej niż w poprzednich ramach finansowych). Poparła również utworzenie nowego zintegrowanego funduszu zarządzania granicami (IBMF) i zgodziła się na przyznanie mu 7,1 mld euro (8 mld euro w cenach bieżących).

Fundusz AMIF ma się pomóc we wzmocnieniu wspólnej polityki azylowej i rozwoju legalnej migracji, zgodnie z potrzebami gospodarczymi i społecznymi państw członkowskich. Ma też przyczynić się do przeciwdziałania nielegalnej migracji i zapewnienia bezpiecznego i godnego powrotu i reintegracji w krajach spoza UE.

Zdaniem eurodeputowanych środki te powinny także zapewnić “solidarność i sprawiedliwy podział odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w szczególności w stosunku do osób najbardziej dotkniętych wyzwaniami związanymi z migracją, w tym poprzez praktyczną współpracę”.

Europosłowie chcą również zagwarantować, że fundusze mogą być przydzielane władzom lokalnym i regionalnym oraz organizacjom międzynarodowym i pozarządowym działającym w dziedzinie azylu i migracji.

Zintegrowany Fundusz Zarządzania Granicami

Drugi z funduszy IBMF ma zapewnić środki finansowe na budowę i zwiększenie zdolności państw członkowskich w zakresie zarządzania granicami i polityki wizowej. Środki finansowe przeznaczone dla państw członkowskich (60 proc. całkowitej puli środków) mają odzwierciedlać ich potrzeby i uwzględnić dodatkowe obciążenia. Ponadto nowy instrument tematyczny UE (40 proc. całkowitej puli środków finansowych) ma zapewnić elastyczność w zakresie kierowania finansowania awaryjnego do państw członkowskich i projektów na poziomie UE w przypadku pilnych działań.

Posłowie do PE dodali również wprowadzenie zabezpieczeń, które zagwarantują, że działania i środki finansowane w ramach instrumentu są zgodne z zasadami UE w zakresie praw podstawowych, w szczególności z zasadami niedyskryminacji.

Oba fundusze będą funkcjonować w pełnej synergii. Będą również ściśle współpracować ze wzmocnionym Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF), koncentrującym się na walce z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością.

mp/

źródło informacji: Kurier.pap.pl

Włochy: “Polskie obozy” po raz kolejny na łamach włoskiej prasy. Reakcja “Naszego Świata”

Anoreksja – od czego się zaczyna i komu najbardziej zagraża