in

UNICEF: Niemal 1/3 ofiar handlu ludźmi na świecie to dzieci

UNICEF i międzyagencyjna grupa współpracy ONZ ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi apelują do rządów państw o wprowadzenie działań chroniących dzieci.

Foto. Pixabay.com

Blisko 28 proc. zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi na świecie to dzieci, poinformował UNICEF oraz międzyagencyjna grupa współpracy ONZ ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi (ICAT) w przeddzień Światowego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, który jest obchodzony 30 lipca. W regionach takich jak Afryka Subsaharyjska, Ameryka Środkowa czy Karaiby, dzieci stanowią jeszcze większy procent ofiar – od 62 do 64 proc.

UNICEF oraz ICAT potwierdzają, że liczba dzieci, które padły ofiarą handlu ludźmi, w rzeczywistości jest większa.
Szczególnie narażone na ten proceder są dzieci-uchodźcy, dzieci-imigranci i dzieci przesiedlone. Bez względu na to, czy uciekają przed wojną i przemocą czy poszukują lepszych warunków do życia, zbyt mała liczba dzieci ma możliwość bezpiecznego przemieszczania się wraz ze swoimi rodzinami. To zwiększa prawdopodobieństwo, że dzieci będą korzystać z niebezpiecznych dróg lub że będą się przemieszczać samodzielnie, przez co są bardziej narażone na przemoc, nadużycia i wyzysk.

– Handel ludźmi jest prawdziwym zagrożeniem dla milionów dzieci na świecie, szczególnie dla tych, które są oddalone od domu i nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki – mówi Henrietta Fore, dyrektor generalna UNICEF. – Te dzieci pilnie potrzebują, aby rządy państw podjęły działania w celu zapewniania im bezpieczeństwa i zwalczania handlu ludźmi.

W wielu obszarach można zauważyć brak odpowiednich rozwiązań dla dzieci będących ofiarami handlu ludźmi, w tym długofalowej pomocy i ochrony. Wiele systemów mających na celu ochronę dzieci nie jest odpowiednio finansowanych i widać wyraźny brak alternatywnych form opieki. Dzieci są często umieszczane w niewłaściwych dla nich ośrodkach, gdzie są narażone na dalszą traumę i ponowne prześladowanie. Chłopcy często z powodu wstydu nie przyznają się, że potrzebują pomocy, natomiast dziewczęta są bardziej wyzyskiwane i maltretowane.

UNICEF oraz ICAT apelują do rządów państw o wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę dzieci, w tym:

• Rozbudowanie bezpiecznych i legalnych dróg dla dzieci, aby mogły się przemieszczać ze swoimi rodzinami oraz przyspieszenie procesu nadawania statusu uchodźcy, a także zaprzestanie praktyk, które ograniczają dzieciom możliwość powrotu do swoich rodzin;

• Wzmacnianie społecznych systemów ochrony dzieci, aby zapobiec, zidentyfikować i udzielić odpowiedniej pomocy ofiarom handlu ludźmi, przemocy, maltretowania i wyzysku oraz udzielenie dzieciom pomocy adekwatnej do ich płci i wieku;

• Upewnienie się, że rozwiązania kierowane są indywidualnie do każdego dziecka i są realizowane z uwzględnieniem jego najlepszego interesu;

• Polepszenie współpracy i wymiany informacji wśród pracowników straży granicznej oraz władz zajmujących się ochroną dzieci i ich prawami, a także szybsze łączenie rodzin i pomoc dla dzieci przemieszczających się bez opieki.

Źródło: UNICEF/www.kurier.pap.pl

6 najlepszych parków rozrywki we Włoszech z atrakcjami dla całej rodziny

Mike Tyson o Powstaniu Warszawskim. Zobacz video