in

We Włoszech rodzi się coraz mniej dzieci

W 2017 roku we Włoszech urodziło się 464 tys. dzieci, 2 procent mniej niż rok wcześniej, a Włoszki decydują się na pierwsze dziecko coraz później, bo średnio w wieku 31,8 lat.

Według Istat w 2017 r. liczba urodzeń we Włoszech osiągnęła historyczne minimum. W ubiegłym roku przyszło tutaj na świat 464 tys. dzieci. Poprzednie rekordowe minimum liczby urodzeń zostało zanotowane w 2015 roku, gdy odnotowano 486 tys. urodzeń.

Odnotowano zarazem, że współczynnik dzietności Włoszek to 1,34. Jest on wyższy wśród rezydujących w Italii imigrantek – 1,95. Średnia wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko stale rośnie i obecnie wynosi ponad 31 lat.

Z danych Eurostatu wynika, że współczynnik urodzeń w UE wynosi 1,6, a krajem o najwyższym wzroście jest Francja (1,92), a o najniższym Hiszpania i Włochy (1,34).

 

Włoszki coraz później decydują się na urodzenie pierwszego dziecka

Istat zauważa, że Włoszki coraz później decydują się na urodzenie pierwszego dziecka, bo średnio w wieku 31,8 lat. Tymczasem w Unii Europejskiej średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi 29 lat.

 

Społeczeństwo włoskie coraz bardziej się starzeje

Z danych Istat wynika ponadto, że we Włoszech żyje 13,5 mln osób powyżej 65. roku życia, co stanowi 22 proc. ludności. Dziesięć lat temu wskaźnik ten wynosił 20 proc.

 

Polski rząd chce namówić rodaków do powrotu z emigracji

Anna German, la cantante dalla voce di velluto