in

Włochy Strefą Ochronną: 10 zakazów i nakazów obowiązujących w całym kraju do 3 kwietnia

Aby powstrzymać epidemię koronawirusa COVID-19 rząd Włoch wprowadził rozporządzenie, na mocy którego od wtorku, 10 marca do co najmniej 3 kwietnia całe terytorium Republiki Włoch stało się Strefą Chronioną. Oznacza to, że na terenie całego kraju, bez żadnych wyjątków, wprowadzona została kwarantanna. Wszyscy mieszkańcy Italii mają bezwzględny obowiązek przestrzegania wprowadzonych zasad. Oto, 10 najważniejszych z nich. Dla ułatwienia podajemy je w formie pytań i odpowiedzi.

1. Jaką odległość należy zachować przebywając w pobliżu innej osoby?
Co najmniej 1 metra.

2. Czy można przemieścić się z domu do miejsca pracy, nawet jeśli znajduje się ono w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania?
Zgodnie z nowym rozporządzeniem w całych Włoszech obowiązuje zakaz opuszczania gminy, w której się mieszka. Wyjątek stanowią osoby, które muszą przemieścić się do innego miasta lub miejscowości z przyczyn zdrowotnych (np. na badania i wizyty lekarskie). Osoby, które pracują poza miejscem swojego zamieszkania zobowiązane są posiadać przy sobie specjalny dokument – samozaświadczenie (wł. autodichiarazione), który należy okazać na wypadek kontroli. Ww. samozaświadczenie powinno zostać wypełnione na formularzu udostępnionym na stronie włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych. Pobierz MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI
Podanie fałszywych informacji w oświadczeniu podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności.

3. Kto nie powinien wychodzić z domu?
Osoby starsze oraz osoby przewlekle chore, bez względu na wiek.

4. Czy można poruszać się środkami transportu publicznego?
Można korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego takich jak samoloty, pociągi i autobusy oraz pojazdami prywatnymi jednak z zachowaniem zasad opisanych w punkcie 2. Na lotniskach, dworcach kolejowych w portach lotnicznych i morskich będą przeprowadzane kontrole. Transport towarowy oraz przesyłek kurierskich nie będzie blokowany.

5. Dla jakich części Włoch obowiązują te ograniczenia?
Dawne  „czerwone” i „pomarańczowe” strefy już nie istnieją. Od 10 marca WSZYSTKIE gminy podlegają kwarantannie. Nowe zasady obowiązują w całych Włoszech.

6. Jak długo szkoły i uniwersytety pozostaną zamknięte?
Szkoły i uniwersytety pozostaną zamknięte do 3 kwietnia. Zamknięte zostały także placówki prowadzące różnego rodzaju kursy i szkolenia. Wyjątkiem są szkoły i uczelnie przygotowujące do zdobycia zawodów medycznych. Wszystkie placówki edukacyjne są zachęcane do prowadzenia zajęć przez internet. Również rady pedagogiczne mogą odbywać się w formie konferencji online. Czytaj dalej poniżej

7. Czy bary i restauracje mogą być otwarte?
Bary i restauracje mogą być otwarte, ale tylko do godziny 18:00 i pod warunkiem, że klienci będą przebywać w lokalu z zachowaniem odległości m.in. 1 metra. Również lokale mające stoliki na świeżym powietrzu muszą gwarantować tzw. bezpieczny dystans między osobami.

8. Na czym dokładnie polega zakaz zgromadzeń?
W związku  wprowadzonym zakazem zgromadzeń  zamknięte zostają  kina, teatry, muzea, sale gier i dyskoteki. Zabronione jest branie udziału w  jakichkolwiek imprezach i spotkaniach publicznych i prywatnych, tj. kongresach, przyjęciach i zabawach. Do  3 kwietnia nie będą odbywać się we Włoszech także msze święte i pogrzeby.

9. Czy możesz nadal uprawiać sporty?
Do 3 kwietnia pozostaną zamknięte wszystkie stadiony i ośrodki, w których odbywają się zawody sportowe z udziałem publiczności. Można jednak biegać, jeździć na rowerze, spacerować na świeżym powietrzu.

10. Co należy zrobić w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych i temperatury ciała powyżej 37,5 stopni C?
Jeśli temperatura ciała przekracza 37,5 stopnia, zdecydowanie zaleca się pozostanie w domu, ograniczenie kontaktów społecznych w jak największym stopniu oraz TELEFONICZNY kontakt z lekarzem. Osoby poddane kwarantannie domowej obowiązuje absolutny zakaz opuszczenia mieszkania. Kwarantannie domowej poddane są osoby, które miały kontakt z osobami, u których wykryto zakażeniem COVID-19. Nie ma przy tym znaczenia czy wystąpiły u nich objawy chorobowe, czy też nie. Możliwość odwiedzania chorych w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych i domach opieki została ograniczona.

Co grozi za złamanie zasad ustanowionych przez nowe rozporządzenie?
Naruszenie przepisów ustanowionych przez dekret podlega karze pozbawienia wolności do trzech miesięcy i grzywny w wysokości do 206 euro. Bardziej surowe kary mogą zostać nałożone na osoby,których zachowanie i czyny są klasyfikowane jako przestępstwo przeciwko zdrowiu publicznemu. Do takich zachowań należy m.in. ucieczka z kwarantanny.

Źródło: La Stampa, NaszŚwiat.it

Koronawirus: Połączenia autokarowe między Włochami a Polską zawieszone do 3 kwietnia

Ryanair zawiesza loty do Włoch