in

Włochy: Czy pakiet wyborczy można odebrać osobiście w konsulacie oraz osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do konsulatu?

Czy pakiet wyborczy można odebrać osobiście w konsulacie oraz osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do konsulatu? Informacja Ambasady RP w Rzymie.

Uprzejmie informujemy, że w rzymskim i mediolańskim urzędzie konsularnym możliwy jest osobisty odbiór pakietu i osobiste lub za pośrednictwem pełnomocnika dostarczenie koperty zwrotnej do urzędu konsularnego.

Podkreślamy, że nie jest możliwe dostarczenie koperty zwrotnej bezpośrednio do siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 159 w Rzymie, nr 160 w Mediolanie i nr 161 w Rzymie w dniu głosowania tj. 28.06.2020 r.

Odbiór pakietów w konsulacie

Uprzejmie informujemy, że osoby, które zadeklarowały osobisty odbiór pakietów wyborczych będą mogły dokonać tego w siedzibach właściwych konsulatów od dnia 18 czerwca do dnia 26 czerwca br. w godzinach pracy urzędów.

Mediolan: Via Monte Rosa 6 (w godzinach pracy urzędu, bez konieczności wcześniejszego umówienia się)
Rzym: po wcześniejszym kontakcie z konsulem pod numerami tel. 0636204303 lub tel. 0636204337 lub poprzez kontakt e-mail: rzym.amb.wk@msz.gov.pl w celu zadeklarowania planowanego terminu wizyty w Konsulacie.

Wyborca odbierający pakiet będzie musiał przedstawić ważny polski dowód tożsamości oraz potwierdzić odbiór podpisem.

Dostarczanie kopert zwrotnych do konsulatu

Kopertę zwrotną można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika do właściwego urzędu konsularnego do dnia 26 czerwca br. (piątek) w godzinach pracy urzędu.

Informacje w sprawie wyborów udzielane są mailowo lub telefonicznie w godzinach pracy urzędów

Konsulat Generalny RP w Mediolanie (osoby oddające głos w mediolańskim okręgu konsularnym): +39 02 45 381 503, +39 02 45 381 501
mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Ambasada RP w Rzymie (osoby oddające głos w rzymskim okręgu konsularnym): +39 06 36 204 303 oraz +39 06 36 204 337
rzym.amb.wk@msz.gov.pl

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie

Włochy: 50-procentowy spadek wpływów w barach i restauracjach po ich otwarciu

Włochy: O 56 wzrosła liczba zmarłych, są 393 nowe zakażenia