in

Włochy: Kolory regionów i obowiązujące w nich obostrzenia – styczeń 2021 r.

włochy kolory regionów

Włochy: Kolory regionów i obowiązujące w nich obostrzenia. Ze względu na stopień zagrożenia epidemiologicznego Włochy są podzielone na strefy żółtą, pomarańczową i czerwoną. Oto lista obostrzeń obowiązujących od 17 stycznia 2021 roku w poszczególnych regionach Włoch:

Ogólne ograniczenia dot. przemieszczania się obowiązujące w całym kraju:
Na terytorium całych Włoch została wprowadzona godzina policyjna od 22:00 do 5:00.

​​​​We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.
Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór dostępny jest tutaj: wzór oświadczenia>>>
W całym okresie raz dziennie – w godz. 05:00-22:00 – dopuszczone jest przemieszczenie się do jednego lokalu mieszkaniowego zlokalizowanego w granicach tego samego regionu. W ww. odwiedzinach uczestniczyć mogą jednocześnie 2 osoby niebędące domownikami gospodarzy. Do limitu nie wliczają się dzieci do lat 14, nad którymi odwiedzający sprawują pieczę rodzicielską, a także współzamieszkujących z gośćmi osób niepełnosprawnych.

CZERWONA STREFA
REGIONY:  Lombardia, Sycylia.

 PROWINCJE AUTONOMICZNE:  Bolzano (Górna Adyga / Południowy Tyrol).

 • zakaz opuszczania miejsca zamieszkania z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby;
 • w konsekwencji, zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionu, jak również przemieszczeń wewnątrz regionuz wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem;
 • zawieszona detaliczna działalność handlowa, z wyjątkiem sprzedaży artykułów spożywczych i pierwszej potrzeby. Pozostają otwarte apteki i punkty sprzedaży parafarmaceutyków, kioski i sklepy z art. tytoniowymi;
 • zawieszona stacjonarna działalność obiektów gastronomicznych; dozwolona sprzedaż na wynos (do 22:00) oraz z dostawą do domu.
 • aktywność motoryczna dozwolona wyłącznie w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • zawieszona jest działalność muzeów i innych miejsc kultury;
 • zawieszenie wszelkich usług o charakterze osobistym z wyjątkiem usług pralniczych, pogrzebowych, fryzjerskich/balwierskich;
 • w sektorze publicznym nakaz ograniczenia obecności personelu w miejscu pracy do czynności niemożliwych do odłożenia w czasie i bezwzględnie wymagających wykonania w trybie stacjonarnym.

POMARAŃCZOWA STREFA
ABRUZJA, APULIA, DOLINA AOSTY, EMILIA ROMANIA, FRIULI-WENECJA JULIJSKA, KALABRIA, LACJUM, LIGURIA, MARCHE, PIEMONT, UMBRIA, WENECJA EUGANEJSKA.

 • zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionu z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem;
 • zakaz przemieszczania się – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi środkami transportu – do gminy innej niż gmina zamieszkania/meldunku, z wyjątkiem okoliczności związanych z uwiarygodnionymi potrzebami zawodowymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi, sytuacją wyższej konieczności lub chęcią podjęcia dozwolonych aktywności czy skorzystania z usług nieobjętych zawieszeniem, a które nie są dostępne w gminie zamieszkania/meldunku;
 • zawieszona jest działalność muzeów i innych miejsc kultury
 • zawieszona stacjonarna działalność obiektów gastronomicznych; dozwolona sprzedaż na wynos (do 22:00) oraz z dostawą do domu.

Obecnie żółta strefa obejmuje regiony: BAZYLIKATA, KAMPANIA, MOLISE, TOSKANIA, SARDYNIA ORAZ AUTONOMICZNA PROWINCJA TRENTO, 

strefie żółtej, oprócz obowiązujących na terenie całego kraju, musimy mieć przy sobie wypełnione i podpisane oświadczenie w przypadku, gdy przemieszczamy się w godzinach od 22.00 do 5.00 rano. Należy przypomnieć, że godzina policyjna w tych godzinach obowiązuję w całych Włoszech i można się podczas jej trwania przemieszczać jedynie z ważnych powodów, np. przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Chociaż w ciągu dnia nie jest wymagane przedstawienie oświadczenia w strefie żółtej, zaleca się przemieszczanie, gdy jest to tylko konieczne.

Źródło: Ambasada RP w Rzymie

 

oszustwo metodą na koronawirusa

Włochy: Oszukał 92-letnią kobietę metodą “na koronawirusa”, aresztowano Polaka

Włochy: Giuseppe Tornatore – laureat Oscara, nakręcił spoty zachęcające do szczepień