in

Włochy: nowe przepisy dot. fotelików samochodowych

Od 1 stycznia br. obowiązują we Włoszech nowe przepisy dotyczące przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych (wł. seggiolini) oraz w tzw. urządzeniach przytrzymujących (wł. alzatine).

Z dniem 1 stycznia 2017 roku uległ zmianie art. 172 włoskiego kodeksu drogowego dot. zasad przewożeniach dzieci w pojazdach samochodowych.

W porównaniu do dotychczasowych przepisów zniknęło kryterium wieku dziecka, a pozostało jedynie kryterium wzrostu, tj. poniżej 150 cm. Tak więc również dziecko, które ukończyło 12 lat, a jednocześnie nie osiągnęło wymaganego wzrostu, powinno być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Najważniejsza zmiana w przepisach dotyczy przewożenia dzieci w tzw. urządzeniach przytrzymujących (wł. alzatine). Za niedostosowanie się do nich grozi mandat w wysokości od 80 do 323 euro, a nawet zatrzymanie prawa jazdy na okres od 15 dni do 2 miesięcy (jeśli wykroczenie się powtórzy).

Do 31 grudnia 2016 roku na urządzeniach przytrzymujących (wł. alzatine) można było przewozić dzieci o wadze od 15 do 36 kg. W świetle nowych przepisów waga dziecka nie ma już znaczenia. Od początku roku zabronione jest przewożenie na urządzeniach przytrzymujących dzieci, które mają poniżej 125 cm wzrostu.

Oznacza to, że jeśli malec waży np. 16 kg, ale ma mniej niż 125 cm wzrostu może on podróżować tylko w klasycznym foteliku samochodowym.

Przepisy zostały zmienione po to, aby mieć pewność, że wszystkie dzieci podróżujące samochodem będą miały zapięte pasy w sposób zapewniający im bezpieczeństwo, tj. przytrzymujący klatkę piersiową oraz barki bez zachodzenia na szyję.

D.W.

Projekt ‘Wisłą przez Polskę’. Na krakowskim rynku

66% Polek chce pracować za granicą