in

Włochy: Nowe zasady dla osób podróżujących z Polski do Włoch

Od 16 stycznia we Włoszech zaczynają obowiązywać nowe zasady dla osób podróżujących z Polski oraz innych krajów uznanych jako strefy ryzyka! Oto, co się zmienia.

Przypominamy, że stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do 30 kwietnia 2021 r. Rozporządzeniem z 15 stycznia br. przedłużono obowiązywanie poniższych obostrzeń na terenie Włoch do 5 marca 2021 r.

Ambasada RP w Rzymie informuje:

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski:

 • 16.01-05.03 – mają obowiązek przedstawienia oświadczenia (autodichiarazione) oraz negatywnego wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch; w razie braku testu obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 3 strefy: żółtąpomarańczową i czerwoną.

Czytaj także: Włochy: Nowe obostrzenia we Włoszech od 16 stycznia 2021 r.

Od 16 STYCZNIA do 5 MARCA 2021 r.

Kategoria ASan Marino i Watykan

 • brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch.

Kategoria BPaństwa o obszarze o niskim ryzyku epidemicznym wskazane w ewentualnie wydanych później rozporządzeniach Ministra Zdrowia

 • brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch  UWAGA !   – nie ma możliwości turystycznego wjazdu do stref pomarańczowej i czerwonej;

należy wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria CAndora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Niderlandy, Norwegia,  Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry

 • należy wypełnić oświadczenie (autodichiarazione);
 • należy przedstawić zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego najwcześniej na 48 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Akceptowane są jedynie testy wymazowe: molekularne i antygenowe. W przypadku braku takiego testu należy poddać się 14-dniowej kwarantannie;
 • dodatkowo, osoby wjeżdżające do Włoch z wyżej wskazanych obszarów muszą zgłosić swój przyjazd do przychodni lokalnej właściwej dla miejsca pobytu (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria).

 

Testów nie muszą przedstawiać i nie muszą się poddawać kwarantannie:

 • osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku covid-19;
 • osoby przesiadające się na lotniskach we Włoszech w podróży do innych państw (bez opuszczania strefy tranzytowej); jeśli jednak opuściłyby strefę tranzytową na lotnisku – podlegają ogólnym przepisom i obostrzeniom;
 • osoby wjeżdżające do Włoch na czas nie dłuższy niż 120 godzin z udowodnionych przyczyn zawodowych, zdrowotnych lub absolutnej konieczności;
 • załogi środków transportu.

Kategoria DAustralia, Japonia, Nowa Zelandia, Republika Korei, Rwanda, Singapur, Tajlandia

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, podlegają obowiązkowej, 14-dniowej kwarantannie.​​​​​​ Należy również wypełnić oświadczenie (autodichiarazione).

Kategoria EPozostałe kraje, w tym m. in. Wielka Brytania i Irlandia Północna

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu ostatnich 14 dni nie mogą wjechać na terytorium Włoch. Wjazd do Włoch możliwy jest tylko w celach zawodowych, zdrowotnych, naukowych, w sytuacjach nagłych, lub konieczności powrotu do miejsca zamieszkania. Nie ma możliwości wjazdu w celach turystycznych. Należy również wypełnić oświadczenie (autodichiarazione).

źródło: Ambasada RP w Rzymie

Włochy na pierwszym miejscu w UE pod względem liczby zaszczepionych

Włoscy badacze: prawie 10 mln Włochów miało już kontakt z koronawirusem